แสดงกลุ่มความรู้ที่นำเข้า ของ "สุพิศ สมพิทักษ์"
 
>> อนามัยวัยเรียน / วัยรุ่นรักปลอดภัย (5)
>> อนามัยผู้สูงอายุ (1)
>> โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (3)
>> เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (5)
>> DPAC (1)
>> เภสัชกรรม (3)
>> ห้องปฏิบัติการและเอ็กซเรย์ (2)
>> น้ำประปาดื่มได้ (1)
>> กิจกรรมการจัดการความรู้ (1)
>> การดูแลก่อนคลอด (12)
>> การดูแลหลังคลอด (2)
>> ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว (2)
>> ตลาดสดน่าซื้อ (2)
>> ไอโอดีน (1)
>> สถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (1)
>> ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย (1)
>> ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ (6)
>> อื่น ๆ (1)
>> ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (1)
>> เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ (3)
>> พัฒนาวิชาการและเฝ้าระวังการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม (4)
>> สาระน่ารู้ด้านอื่น ๆ (15)
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 9,310 คน
ศูนย์อนามัยที่ 7 เลขที่ 195 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น TEL:043-235902-5 FAX:043-243416
Copyright © 2009 All Rights Reserved.