แสดงกลุ่มความรู้ที่นำเข้า ของ "นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์"
 
>> อนามัยวัยเรียน / วัยรุ่นรักปลอดภัย (4)
>> สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (4)
>> การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มวัยทำงาน (1)
>> การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้พิการ (2)
>> เครื่องมือการจัดการความรู้ (1)
>> ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย (10)
>> อื่น ๆ (1)
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 9,174 คน
ศูนย์อนามัยที่ 7 เลขที่ 195 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น TEL:043-235902-5 FAX:043-243416
Copyright © 2009 All Rights Reserved.