แสดงกลุ่มความรู้ที่นำเข้า ของ "นางธิโสภิญ ทองไทย"
 
>> โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (2)
>> ประเมินผล (1)
>> การดูแลก่อนคลอด (13)
>> การดูแลหลังคลอด (3)
>> ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว (2)
>> พัฒนาระบบราชการ (1)
>> เครื่องมือการจัดการความรู้ (2)
>> อื่น ๆ (1)
>> ผลงานวิชาการ (1)
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 9,309 คน
ศูนย์อนามัยที่ 7 เลขที่ 195 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น TEL:043-235902-5 FAX:043-243416
Copyright © 2009 All Rights Reserved.