ผลการค้นหากิจกรรมวิชาการ
 
กิจกรรมการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ในการจัดค่ายแกนนำเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น - 12/ก.ค./53 14:25 (327/0/3) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นจังหวัดขอนแก่นปี 2553 - 24/ส.ค./53 18:20 (376/0/79) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
ตาราง 11 ช่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นจังหวัดขอนแก่น - 24/ส.ค./53 18:30 (443/0/130) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ(Mini SLM) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - 15/มี.ค./54 22:00 (360/0/3) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
ร่วมแลกเปลี่ยนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - 01/เม.ย./54 11:55 (283/0/276) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี]
 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - 01/เม.ย./54 12:00 (318/0/58) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี]
 
วิเคราะห์ผลตรวจราชการแบบบูรณาการ โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตตรวจราชการที่12 ปี 2554 - 04/ก.ย./54 23:10 (387/0/417) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดชุมชนต้นแบบในการแก้ไขวัยรุ่น - 08/ต.ค./58 09:35 (110/0/43) [กิจกรรมวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก]
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 514,966 คน
กรมอนามัย