กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  

ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
 
ชื่อ * นามสกุล *
Username *   
Password *
ยืนยัน Password *
E-Mail * โทรศัพท์
ที่อยู่
ประเภทข้อมูลสนใจ :
 บทความวิชาการ   งานวิจัย/วิทยานิพนธ์   กิจกรรมวิชาการ   บรรยาย/นำเสนอวิชาการ   ผลงานวิชาการ   คู่มือ/สื่อวิชาการ   วารสาร/จุลสาร   ความรู้อื่นๆ   มาตรฐานทางวิชาการ   โครงการสำคัญ   โครงการพระราชดำริ  
กลุ่มข้อมูลที่สนใจ :
สาระน่ารู้ด้านอื่น ๆ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มวัยเด็กและเยาวชน
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มวัยทำงาน
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้พิการ
   สถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย
บริหาร
   การตรวจสอบภายใน
   พัฒนาระบบราชการ
   นโยบาย/แผน
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   บริหารงานทั่วไป
   โอเพนซอร์สซอฟท์แวร์
   ข้อมูลและประเมินผล
   วิเทศสัมพันธ์
   ผลงานวิชาการ
   ข้อมูลสถิติด้านการบริหารงาน
   ประเมินผลงานวิชาการ

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 9,387 คน
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000