กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  

ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
 
ชื่อ * นามสกุล *
Username *   
Password *
ยืนยัน Password *
E-Mail * โทรศัพท์
ที่อยู่
ประเภทข้อมูลสนใจ :
 บทความวิชาการ   งานวิจัย/วิทยานิพนธ์   กิจกรรมวิชาการ   บรรยาย/นำเสนอวิชาการ   ผลงานวิชาการ   คู่มือ/สื่อวิชาการ   วารสาร/จุลสาร   ความรู้อื่นๆ   มาตรฐานทางวิชาการ   โครงการสำคัญ   โครงการพระราชดำริ  
กลุ่มข้อมูลที่สนใจ :
บริหาร
   การตรวจสอบภายใน
   พัฒนาระบบราชการ
   นโยบาย/แผน
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   บริหารงานทั่วไป
   โอเพนซอร์สซอฟท์แวร์
   ข้อมูลและประเมินผล
   วิเทศสัมพันธ์
   ผลงานวิชาการ
   ข้อมูลสถิติด้านการบริหารงาน
   ประเมินผลงานวิชาการ
สาระน่ารู้ด้านอื่น ๆ
อนามัยแม่และเด็ก
   โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
   เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
   การดูแลก่อนคลอด
   การดูแลหลังคลอด
   ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
   พัฒนาวิชาการและเฝ้าระวังการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม
อนามัยวัยเรียน / วัยรุ่นรักปลอดภัย
อนามัยวัยทำงาน
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
   สถานประกอบการ
อนามัยผู้สูงอายุ
ทันตสาธารณสุข
   ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
   ทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน
   ทันตสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ
   คุ้มครองผู้บริโภคทางทันตสุขภาพ
   ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตสาธารณสุข
อาหารและสุขาภิบาลอาหาร
   สุขาภิบาลอาหาร
   คนไทยไร้พุง
   ไอโอดีน
   การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด - 18 ปี รวมทั้งหญิงมีครรภ์
   ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มวัยเด็กและเยาวชน
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มวัยทำงาน
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
   การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้พิการ
   สถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   กฏหมายสาธารณสุข
อื่นๆ
   การจัดการความรู้
   มุมสบาย
   ห้องปฏิบัติการ
   การอนามัยพื้นที่สูง
   สื่อสารองค์กร
   ชมรมศูนย์อนามัย
   จริยธรรม
   ประชาสัมพันธ์
CIPO กรมอนามัย
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 26)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 28)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 38)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 39)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 42)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 44)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 45)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 52)
   CIPO กรมอนามัย (คณะที่ 41)
สำนักงานเลขานุการกรม
   สำนักงานเลขานุการกรม
   ผลงาน อวช.
   เอกสารเผยแพร่

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,210,445 คน
กรมอนามัย