ศูนย์สื่อสารสาธารณะ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  


ขุมทรัพย์ความรู้อื่นๆ
 
กรมอนามัย
 

10 Top View
 
อันดับ 1 - 499 View
ประสิทธิผลการใช้สื่อของกรมอนามัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ - สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง]
อันดับ 2 - 259 View
สำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายใน [ - สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง]
อันดับ 3 - 54 View
การบริหารจัดการการรู้เท่าทันสื่อ [ - สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง]
อันดับ 4 - 45 View
การศึกษากระบวนการสื่อสารจากตัวอย่างของสื่อต่างๆ [ - สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง]
 


 
การศึกษากระบวนการสื่อสารจากตัวอย่างของสื่อต่างๆ - 28/ก.พ./61 16:10 (45/0/13) [ความรู้อื่นๆ]
 
การบริหารจัดการการรู้เท่าทันสื่อ - 27/ก.พ./61 11:55 (54/0/25) [บทความวิชาการ]
 
สำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายใน - 19/พ.ค./59 15:40 (259/0/118) [บทความวิชาการ]
 
ประสิทธิผลการใช้สื่อของกรมอนามัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 27/ก.พ./59 20:05 (499/0/112) [บทความวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
การศึกษากระบวนการสื่อสารจากตัวอย่างของสื่อต่างๆ - 28/ก.พ./61 16:10 (45/0/13) [ความรู้อื่นๆ]
 
 
อ่านเพิ่มเติม
 

เว็บบอร์ด
 
ดูรายการทั้งหมด
  
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 3,754 คน
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ