ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  

 
การจัดทำโครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับเขต
เรียน อ.พรรณี ที่เคารพ
 
      ข้าพเจ้านางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ค่ะ หนูขอเรียนถามการเขียนของบประมาณดำเนินการในโครงการฯดังนี้
1. การของบประมาณค่าเสื้อแจ๊กเก็ตในโครงการฯกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่เป็นเครือข่าย 8 จังหวัดของศูนย์อนามัยที่ 6 สามารถดำเนินการได้หรือไม่  ซึ่งเหตุผลที่ขอเป็นเสื้อแจ๊กเก็ตคือ ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสื่อมวลชนที่มีช่องทางการสื่อสารอยู่แล้วและได้เข้าค่ายสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์ฯเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพและสามารถถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์งานกรมอนามัยได้เนียนไปกับบริบทของแต่ละสื่อเพราะได้ปฏิบัติและทำจริง
2. ในโครงการฯดังกล่าว มีระยะที่ 2 เป็นการติดตามประเมินผลโดย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดภาวะสุขภาพ  ซึ่งขอเบิกค่ารางวัลประกวดแข่งขันสำหรับผู้ที่มีสุขภาพพึงประสงค์(ลดนำหนักและลดรอบเอวรายบุคคล)โดยขอเป็นเงินรางวัลที่ 1-3 และชมเชย 2 รางวัล สามารถดำเนินการและระบุในโครงการได้หรือไม่
 
       หนูขอเรียนถาม 2 ประเด็นเพื่อให้การจัดทำโครงการฯถูกต้องตามระเบียบและคิดว่าคงเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการที่จัดทำโครงการอื่นๆด้วย ขอบพระคุณค่ะ
 
                                                                                   นางสุภาภรณ์  ลมูลศิลป์
                                                                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                                                              

คะแนน: 0  โดย supaporn วันที่ 06/ม.ค./54 09:58 IP 180.183.233.40
 

ความคิดเห็นที่ 1
 
การขออนุมัติจัดงาน เช่นรวมพลคนเสื้อเหลือง เพื่อออกกำลังกาย ที่สนามหลวง
เป็นการจ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์งานออกกำลังกาย สามารถทำเสื้อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานและถ้ามีการประกวดแข่งขันมีรางวัลได้  แต่ถ้าจะทำเสื้อให้ผู้มาอบรมตามเหตุผลข้างต้นให้ขออนุมัติกรม เพราะกรมมอบอำนาจให้ศุนย์อนุมัติโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมทีกำหนด เพราะเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือจากที่กรมกำหนด ให้เป็นอำน่าจอธิบดี  เข้าไปดูที่เว็บไวต์ ตส. คอลัมม์ ระเบียบ

โดย วันที่ 23/ม.ค./54 20:31 IP 183.89.34.131
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
ได้รับคำหารือจากหน.ตส กระทรวง ได้เข้าตรวจการจัดซื้อ พัสดุ และได้เบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว พบว่า ผู้ขายรายนี้ยื่นเอกสารส่วนที่ 1ไม่ครบ จะให้ยกเลิกได้หรือไม่

โดย วันที่ 23/ม.ค./54 20:36 IP 183.89.34.131
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
กรณีนี้ คงยกเลิกไม่ได้แล้ว เนื่องจากได้ทำสัญญาและส่งมอบของ และเบิกจ่ายไปแล้ว  แต่ให้แจ้ง หน่วยงาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ หวหน้า จนท. พัสดุ ระมัดระวังให้ปฎิบัติตามระเบียบ เพราะการยื่นเอกสารม่วนที่ 1ไม่ครบ ถึอเป็นสาระสำคัญ ต้องถูกตัดสิทธไม่เปิดซองราคารายนี้

โดย วันที่ 23/ม.ค./54 20:46 IP 183.89.34.131
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 9,309 คน
ศูนย์อนามัยที่ 7 เลขที่ 195 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น TEL:043-235902-5 FAX:043-243416
Copyright © 2009 All Rights Reserved.