สำนักทันตสาธารณสุข เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog สำนักทันตสาธารณสุข
สาระสุข
 
สำนักทันตสาธารณสุข
 
 

Archives
 
· สิงหาคม 2553 (6)
· กรกฎาคม 2554 (1)
· มกราคม 2555 (2)
 

Links
 
·โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
Home /ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี ปี ๒๕๕๔
2098 views / 0 ความคิดเห็น 16/ม.ค./55 11:15

ผู้สูงอายุฟันดี วัย 90 ปี ปี 2554
 
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี
ในการประกวด "๑๐ ยอดฟันดี วัย ๘๐ ปี"
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปาก
๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี ชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ ได้แก่
๑. นางสาวบุญทอง ท้าวคำพันธุ์ อายุ ๙๑ ปี มีฟัน ๓๒ ซี่ จากจังหวัดลำปาง
๒. นางมณฑา ท้วมจุ้ย อายุ ๙๐ ปี มีฟัน ๒๘ ซี่ จากจังหวัดนครปฐม
๓. นางเป็น แสงมาศ อายุ ๙๔ ปี มีฟัน ๓๒ ซี่ จากจังหวัดศรีสะเกษ
๔. นายสมควร ศรีบุรินทร์ อายุ ๙๔ ปี มีฟัน ๒๘ ซี่ จากจังหวัดเลย
๕. นางสี สมสี อายุ ๙๗ ปี มีฟัน ๒๗ ซี่ จากจังหวัดสระบุรี
๖. นางเช้า ยรรยง อายุ ๙๐ ปี มีฟัน ๒๙ ซี่ จากจังหวัดพิจิตร
เรื่องของการทำความสะอาดช่องปาก
- สมัยก่อน ทำความสะอาดฟัน โดยการอมเกลือ ใช้ทรายในแม่น้ำ / ใบข่อย ถูฟัน
- ปัจจุบัน แปรงฟันโดยใช้ยาสีฟัน บ้วนปาก ร่วมกับใช้นิ้วจิ้มเกลือถูฟัน
ชอบรับประทานอาหาร ประเภท ปลา ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ น้ำพริก ผักต้ม
เคล็ดลับฟันดี ได้แก่ "กินผักกับน้ำพริก" "แปรงฟัน และใช้เกลืออม" "กินผลไม้เป็นประจำ"
 
Facebook

คะแนน: 0     2098 views / 0 ความคิดเห็น โดย nontalee
16/ม.ค./55 11:15กลุ่มบล็อก
 
· ICT ทันตฯ
· ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
· การจัดการความรู้
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· วรวิทย์
· Fun Fun Fun
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,668 คน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร 025904216