กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
ชมกลิ่น pasana
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· ธันวาคม 2554 (1)
· มกราคม 2555 (11)
 

Home /บทเรียนจากมหาอุทกภัย
บทเรียนจากมหาอุทกภัย โดยธนชีพ พีระธรณิศร์
1763 views / 0 ความคิดเห็น 09/ม.ค./55 13:51

          เหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ตลอดเวลา ก่อนที่น้ำจะท่วมบ้านตัวเอง ก็มีสติดี คิดว่าต้องเตรียมและจัดการตัวเองและครอบครัวอย่างไรบ้าง แต่พอเมื่อต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเข้าจริงๆ กับตรงกันข้าม ตั้งตัวไม่ทัน ทำอะไรไม่ถูก กว่าจะตั้งสติได้ต้องใช้เวลาพอสมควร
          ช่วงระหว่างที่น้ำท่วม ก็ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในบริเวณหมู่บ้าน ตามความรู้ที่มี ทั้งการ ให้คำแนะนำทางวิชาการ การช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ และผลจากอุทกภัยในครั้งนี้ ทำให้เห็นคุณภาพชีวิตและสภาพชีวิตของคนที่ต้องประสบอุทกภัย และยังได้รู้ว่าในภาวะวิกฤติ สิ่งที่ผู้ประสบภัย ต้องการมากที่สุดในระยะแรกๆ คืออาหาร และน้ำ ส่วนอย่างอื่นก็จะมีความต้องการตามมาตามลำดับ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ยานพาหนะ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ
          บทเรียนที่ได้รับจากอุทกภัยครั้งนี้ คือ เมื่อต้องประสบภาวะวิกฤติ การช่วยเหลือตัวเองเพื่อความ อยู่รอดปลอดภัย เป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่างรอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในความประมาท
          เมื่อต้องเป็นผู้ประสบภัย เราต้องศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ดี ต้องเตรียมอาหาร น้ำ ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรค ของใช้จำเป็นอื่นๆ และจัดเตรียมกระเป่าที่พร้อมสำหรับเดินทาง กรณีที่ต้องอพยพย้ายที่อยู่ ให้พร้อมอยู่เสมอ
          สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงพิจารณาว่า ความสะอาดของบริเวณที่ปรุงอาหาร เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพอาหารที่จะผลิตออกมาแจกจ่ายไปยังพื้นที่และผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพอาหาร ชนิด/ประเภทของอาหาร สุขลักษณะของสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร และตัวผู้ปรุง ประกอบอาหาร จึงควรมีการจัด Flow ระบบการจัดการด้านอาหารและน้ำให้ชัดเจน และมีผู้ดูแลรับผิดชอบที่สามารถตัดสินใจดำเนินการได้ เพื่อการสั่งการ และอำนวยความสะดวก ในการปรุง ประกอบ และบรรจุอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย
          ในส่วนการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในภาวะอุทกภัย และภัยพิบัติต่างๆ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งสิ่งสนับสนุน (4 M’s) กิจกรรม (Process) และโครงสร้างการบริหาร (Single Command) ให้จัดเจน กำหนดบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ทั้งใน 3 ระยะของภัยพิบัติ คือ ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเกิดเหตุ และระยะฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ เร่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สำหรับใช้ในสภาวะฉุกเฉิน และการสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนได้รับรู้และสามารถนำไปปฏิบัติในภาวะอุทกภัยและภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          อยากให้พวกเราที่เป็นข้าราชการที่ประสบอุทกภัยได้เรียนรู้และถอดบทเรียน เพื่อกำหนดแผน การทำงานต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความลำบากและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเรา แต่ก็ก็ควรจะมีสติแก้ไขและ มุ่งพัฒนา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหารและน้ำต่อไป ตามหน้าที่ของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         
Facebook

คะแนน: 0     1763 views / 0 ความคิดเห็น โดย pasana -
09/ม.ค./55 13:51กลุ่มบล็อก
 
· บทเรียนจากมหาอุทกภัย
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,219,070 คน
กรมอนามัย