สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ชมกลิ่น pasana
 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
 

Archives
 
· ธันวาคม 2554 (1)
· มกราคม 2555 (11)
 

Home /บทเรียนจากมหาอุทกภัย
บทเรียนจากมหาอุทกภัย โดยชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
1253 views / 0 ความคิดเห็น 09/ม.ค./55 13:46

          ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ เหมือนกับคนอื่น ตลอดเวลา และก็ได้ร่วมอยู่ในทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย มาตั้งแต่ระยะแรกๆ จนถึงปัจจุบัน โดยส่วนตัว ได้มีการเตรียมตัวป้องกันบ้านไม่ให้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หลายรูปแบบ ตั้งแต่เริ่มคิดจะใช้กระสอบทราย การกั้นด้วยอิฐบล็อก การใช้แผงอลูมิเนียมหุ้มพลาสติก และอีกหลายวิธี แต่ด้วยเป็นบ้านชั้นเดียวจึงมีปัญหา ในเรื่องการเก็บของขึ้นที่สูง ก็ได้แต่เพียงยกของบางอย่างที่สามารถทำได้ขึ้นไปซ้อนบนโต๊ะ และเก้าอี้
          เมื่อถึงวันที่น้ำท่วมบ้านจริง น้ำจะเข้าจากพื้นบ้าน ก็ได้แต่ทำใจ ที่ผ่านมาได้ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคนอื่นที่ประสบอุทกภัยมาตลอด ทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสหวิชาการที่ได้จากสืบค้น ศึกษา และประสบการณ์ เมื่อต้องมาประสบกับตัวเองตอนแรกถึงขั้นคิดไม่ออก ทำอะไรไม่ถูก ข้าวของเสียหายหมด น้ำในบ้านไม่ได้ท่วมสูงมากนัก (แค่ครึ่งหน้าแข้ง หรือประมาณ 30 ซม.) แต่ก็ได้สร้างความเสียหายแก่เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินต่างๆ เป็นอย่างมาก และเมื่อน้ำลดสามารถเข้าไป ทำความสะอาดบ้านได้ ปัญหาที่พบคือ เชื้อรา และเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสมอยู่ภายในบ้าน และเกิดเป็นอากาศเสียภายในบ้าน ปัญหาอีกอย่างที่พบ และคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ระบบการจัดการปัญหาอุทกภัย ภายในบ้าน จากแผนการที่คิดเอาไว้ต้องเปลี่ยนแปลง คือเรื่องการทำความเข้าใจกับคนในบ้าน ถึงอันตราย ที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ การไม่ตัดสินใจทิ้งข้าวของบางอย่างที่เสียหายจากอุทกภัย เป็นเชื้อรา และความรู้สึกเสียดายของ ในการล้างทำความสะอาดบ้าน ก็จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี ตามความรู้และประสบการณ์ ที่มี ประกอบกับการศึกษาจากเอกสารเผยแพร่ในเรื่องการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด และการกำจัดเชื้อราในบ้าน
          การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามพื้นที่ประสบอุทกภัยและศูนย์พักพิงฯ ต่างๆ ที่ผ่านมา ตนเอง และบุคคลอื่นๆ ใช้ประสบการณ์และความรู้เท่าที่ตัวเองมีในการให้การช่วยเหลือ ถ้าจะต้องดำเนินการเช่นนี้ ในโอกาสต่อๆ ไป ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมพาหนะเดินทาง (รถยนต์, เรือ) อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ของใช้จำเป็นส่วนตัว อาหารและน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมตัวเองในเรื่องสุขภาพ ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อเข้าไป ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เราไม่ทราบสถานการณ์ล่วงหน้าว่ามีหรือขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่
          บทเรียนที่ได้จากอุทกภัยครั้งนี้
          1. การมีสติ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในภาวะวิกฤติ เพราะเมื่อมีสติ ก็จะทำให้สามารถคิด และนำความรู้ในตัวที่มีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ รวมถึงยังสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ คนรอบข้าง เพื่อนบ้าน และผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี
          2. การเลือกใช้สารเคมีต่างๆ ในการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อรา ต้องอ่านและศึกษาคำอธิบายวิธีการใช้งานให้เข้าใจ และป้องกันตัวเอง ตามคำแนะนำนั้นๆ
          3. ได้มีโอกาสทดลองใช้สารเคมีทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเกิดการเรียนรู้ จดจำ จากการปฏิบัติจริง เพื่อสั่งสมไว้ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นต่อไป
          4. ได้รู้จักการเตรียมตัวเองให้มีความพร้อม เพื่อการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำคนอื่น
          5. เอกสาร ความรู้ทางวิชาการ ที่หน่วยงานต่างๆ ผลิตขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัย การล้างทำความสะอาดที่อยู่อาศัย และการเตรียมตัวเข้าบ้าน ส่วนใหญ่ จะมีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 
Facebook

คะแนน: 0     1253 views / 0 ความคิดเห็น โดย pasana
09/ม.ค./55 13:46กลุ่มบล็อก
 
· บทเรียนจากมหาอุทกภัย
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· ouan@foodsan
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 4,092 คน
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย