กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
ชมกลิ่น pasana
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· ธันวาคม 2554 (1)
· มกราคม 2555 (11)
 

Home /บทเรียนจากมหาอุทกภัย
บทเรียนจากมหาอุทกภัย โดยวิไลวรรณ โกยทอง
1663 views / 0 ความคิดเห็น 09/ม.ค./55 13:27

          ช่วงที่น้ำท่วมใหม่ๆ ไม่ได้เตรียมตัว หรือเตรียมการอะไร ยังมาทำงานเหมือนปกติ ใช้ชีวิตเหมือนเดิม เพราะคิดว่าที่บ้านไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม แต่ก็จะมีปัญหาบ้างเรื่องของการเดินทาง มาทำงาน เพราะถนนหลายสายใช้การไม่ได้ น้ำท่วม จนกระทั่งสถานการณ์น้ำเริ่มท่วมสูงขึ้น และขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ ลูกสาวก็เตือนให้หยุดงานบ้าง เพราะเดินทางมาทำงานลำบาก แต่ในความคิดตัวเอง คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มงานฯ ก็ควรต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่น้องๆ เราไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วม ถ้ายังมีรถเมล์วิ่งบริการ มีรถโดยสารอื่นๆ ให้บริการ เราก็จะมาทำงานต่อไป และไม่คิดว่าน้ำจะท่วมเป็นระยะเวลานานมากขนาดปีนี้
          ประสบการณ์ที่ได้รับในเรื่องของการเดินทาง และสร้างความตื่นเต้นให้กับตนเองมากๆ ก็คือ การได้โดยสารรถทหาร ทั้งๆ ที่บ้านพักอยู่ในค่ายทหาร ก็ยังไม่เคยได้ขึ้นรถทหารเลย
          เมื่อน้ำท่วมนานเข้า หนักเข้า ก็ตัดสินใจเก็บของใส่กระเป๋าเตรียมจะมาพักค้างที่สำนักฯ ในช่วงเวลา ที่ต้องทำงาน (น้ำไม่ได้ท่วมบ้าน แต่เดินทางลำบาก) คิดไว้ว่า จะมานอนที่โซฟาของกลุ่มงานฯ ไม่ได้คิดมาก ไม่เครียด คิดว่านี่คืออีกประสบการณ์หนึ่งที่จะได้พบ เหมือนตอนเด็กแล้วเราไปเที่ยวงานวันเด็ก เราจะได้ทำ สิ่งที่ไม่เคยทำ เช่น การนั่งรถทหาร การมานอนพักที่อื่น ที่ไม่ใช่บ้านหรือโรงแรม เป็นต้น
          มาถึงสำนักฯ กลับพบกับความประทับใจในการเตรียมการรับนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยและต้องมาพักค้างที่สำนักฯ มีการเตรียมเต้นท์ ที่นอน ผ้าห่ม และเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน และได้รับความเอาใจใส่จากผู้รับผิดชอบอย่างดี เช่น คุณภาคภูมิ และท่านอื่นๆ แต่ที่มันทำให้รู้สึกว่า ชีวิตเปลี่ยนคือ เราเคยปฏิบัติภารกิจประจำวันที่ต้องทำหลายๆ อย่างมากมาย แต่เมื่อมาพักที่สำนักฯ พอตกเย็นไม่มีอะไรจะทำ ไม่ต้องทำงานบ้าน เลยได้มีเวลามากมายในการสะสางงาน นั่งทำงานไปเรื่อยๆ
          ได้ช่วยงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพน้ำ แต่งานมันมากมายหลายด้าน เข้ามาทุกทิศทาง แล้วไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องคุณภาพน้ำบริโภค มีทั้งน้ำประปา น้ำใช้ น้ำเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การจัดหาน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัย แล้วก็อื่นๆ อีกมากมาย จึงใช้โอกาสนี้แบ่งภารกิจสำคัญของกลุ่มฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดแบ่งหน้าที่ให้กับน้องๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของงาน เช่น งานด้านอำนวยการ (การควบคุมกำลังคน/งบประมาณ/และการสร้างขวัญกำลังใจ) การจัดหาและจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินงานภาคสนาม และงานด้านวิชาการ (การเตรียมข้อมูล การสืบค้นข้อมูลให้ทันการ) ซึ่งเมื่อมาพิจารณาในเรื่องของเนื้อหาวิชาการแล้ว จะสามารถบอกได้ว่า เป็นเรื่องของสหวิชาการ คือต้องมีความรู้ให้รอบด้านไม่ใช่รู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การทำงานในลักษณะพิเศษเช่นนี้ พบความลำบากมากมาย ตั้งแต่เรื่องความลำบากในการติดต่อประสานงาน จำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน การสื่อสาร/การสั่งการ
          ได้มีโอกาสติดตามผู้บริหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้เห็นภาพปัญหามากมายในการดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้
           - การเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงพาหนะที่จะใช้ในการเดินทาง
           - ถุงยังชีพ หรือของแจก ควรที่จะเตรียมให้มีของใช้จำเป็นทุกอย่างในถุง เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารพร้อมบริโภค เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค น้ำ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมความต้องการ ของประชาชนที่เดือดร้อน และควรเตรียมในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับ 1 ครอบครัว
           - การถูกเอาเปรียบจากข้าราชการการเมือง ที่ใช้เวทีการทำงานช่วยเหลือประชาชนของข้าราชการประจำมาเป็นช่องทางการหาเสียง
          บทเรียนที่ได้รับจากอุทกภัยครั้งนี้
          1. ได้รู้จักคนมากขึ้น คนไทยมีทั้งคนที่มีน้ำใจ ช่วยเหลือคนอื่น คนเห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่น เอาเปรียบสังคม
          2. ในการดำเนินงานควรต้องมี Package วิชาการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่พร้อมจะนำมาใช้ได้ทันทีในภาวะวิกฤติต่างๆ
          3. เรา ในฐานะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องเตรียมตัวเอง ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะให้ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมแก่ประชาชน
          4. เครือข่าย/หน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ และการสนับสนุน การดำเนินงานในพื้นที่
          5. การสั่งการ และการรับคำสั่ง เพื่อการปฏิบัติงาน ในการสั่งการต้องเป็นคำสั่งที่แน่นอน ชัดเจน มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง สำหรับผู้รับคำสั่งก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ ถ้าไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ต้องสอบถามให้เข้าใจตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ไม่ตรงวัตถุประสงค์
          6. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสำหรับผู้ประสบภัย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          7. การรู้จักวางแผนปฏิบัติงาน และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Facebook

คะแนน: 0     1663 views / 0 ความคิดเห็น โดย pasana -
09/ม.ค./55 13:27กลุ่มบล็อก
 
· บทเรียนจากมหาอุทกภัย
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,210,843 คน
กรมอนามัย