สำนักทันตสาธารณสุข เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog สำนักทันตสาธารณสุข
สาระสุข
 
สำนักทันตสาธารณสุข
 
 

Archives
 
· สิงหาคม 2553 (6)
· กรกฎาคม 2554 (1)
· มกราคม 2555 (2)
 

Links
 
·โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
Home /ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ดูงาน ผู้สูงอายุ ที่แคนาดา ... Brock Fahrni Pavillion
2279 views / 0 ความคิดเห็น 13/ก.ค./54 10:22

28 มิย.54
 
วันแรกของการศึกษาดูงาน ระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ ประเทศแคนาดา เราเริ่มกันที่ Brock Fahrni Pavilion ที่เมือง Vancouver ก่อน เพื่อดูในเรื่อง Long Term Care Facilities ด้านการบูรณาการสุขภาพช่องปาก กับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
 
Brock
 
Brock Fahrni Pavilion เป็น 1 ใน 5 facilities ของ Providence Health Care ใน Vancouver ซึ่งจะมี Acute Hospital 2 แห่ง (St.Paul’s และ Mount Saint Joseph Hospital), Rehabilitation hospital 1 แห่ง (Holy family hospital), Multi-level care facility 1 แห่ง (Youville Residence) และ Pavilion 2 แห่ง (Brock Farhni และ Langara and Heather Pavilion)
 
Brock Fahrni Pavilion เป็นสถานที่ที่ให้บริการแบบ Long Term Care 24 ชั่วโมง ให้บรรยากาศเหมือนบ้านแก่ผู้ที่เข้าพักอาศัย (Residential care) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150 คน แบ่งการดูแลเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณ 74 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่พบมีอายุ 90 ปี 1 คน และกลุ่มอายุอื่นๆ ก็สามารถเข้าพักได้ ผู้ที่เข้าพักเป็นผู้ที่ช่วยตัวเองได้บ้าง จนถึงช่วยตัวเองไม่ได้ Brock Fahrni Pavilion ตั้งมาได้ประมาณ 25 ปี สนับสนุนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ผู้ก่อตั้ง ได้แก่ Dr.Brock Fahrni ซึ่งเกษียณอายุราชการจาก UBC’s School of Rehabilitation Medicine เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Geriatrics) และกระบวนการชราภาพ (Aging process) เขามีผลงานในเรื่อง การต่อต้านความเชื่อที่ว่า กระบวนการชราภาพ เป็นโรค (Aging was a disease) และมีความต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้โดยอาศัยโปรแกรมสนับสนุนต่างๆ
 
ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าพัก ต้องมี Insurance coverage หรือกรณีอื่นๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน หรืออยู่ในโครงการของ University of British Columbia (ที่นี่เขาเรียกย่อว่า UBC ... มีเรื่อง joke ที่มีคนถาม ท่านรองฯ สมศักดิ์ ว่า ดูอะไรที่ UBC ทำเอาท่านงงๆ ไปพักหนึ่ง เพราะมัวไปนึกถึง UBC บ้านเรา ... ก็ TV ไง ... อิอิ ขำมะ)
 
การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
 
ผู้เข้าพักจะได้รับการบริการตาม Medical Service Plan (MSP) ซึ่งเป็นระบบประกันของประเทศแคนาดา การให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นบริการพิเศษขึ้นไป เช่น การบำบัดรักษาเท้า (podiatry), Cable TV, bus transportation, special activities, hair dressing หรืออื่นๆ ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่ม รวมทั้ง การรักษาทางทันตกรรม ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเช่นกัน
 
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้เข้าพักได้รับการดูแลโดย Care Aids มีพยาบาลเป็น supervise ซึ่งผู้เข้าพักจะได้ทำกิจกรรม Daily brush และ Cleaning Denture
 
 
นี่เป็นส่วนหนึ่งของห้องทำกิจกรรมของผู้สูงอายุที่นี่ค่ะ
 
กิจกรรมที่มีใน Brock Fahrni Pavilion
 
... กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีแสดงความคิดความสามารถ เขาเน้นด้านศิลปะ ตั้งแต่ apinting, ceramics, paper mache, woodwork, needlecrafts, mosaic และอื่นๆ
 
 
 
... กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพจิต ได้แก่ Roman Catholic Mass, Memorial Services และ Hymn Sings
 
 
... กิจกรรมการสัมผัสธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณสวนต้นไม้ ดอกไม้ สำหรับผู้ต้องการพักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติ
 
 
... จะมีบริการพาผู้สูงอายุไปนอกสถานที่ด้วย ตามช่วงเวลาที่กำหนดให้
 
มีที่ให้บริการผู้ช่วย 2 ชั้น แต่ละชั้นจะมีบุคลากรประจำ ได้แก่ 1 Occupational Therapist, 1 Physio-therapist, 1 Dietitian, 1 Social worker และ 2 Care workers นอกจากนั้น จะมี Volunteer Staff ที่อาสาเข้ามาร่วมทำกิจกรรม ซึ่งจะมีตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
 
การให้บริการทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 
ถามเขาว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไร ก็พบว่า ผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 80 ปี และนั่งรถเข็นกันหมดแล้ว การดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ดูแลจึงต้องช่วยเหลือ ทำความสะอาดช่องปากให้ด้วย ในด้านการบริการทันตกรรม ผู้ที่อยู่ในระบบประกัน จะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากฟรี ส่วนผู้ไม่อยู่ในระบบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ และจะได้รับการนัดมารับการรักษาทางทันตกรรม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย เครื่องยกตัวคนไข้ค่ะ ... ต้องมีผ้ามาสอดเพื่อคล้องตัวคนไข้อีกทีหนึ่ง แต่ไม่สามารถถ่ายภาพจริงมาให้ชมได้ค่ะ ... เขาสงวน
 
 
สิ่งที่ได้รับจากการดูงานที่นี่ พบว่า
 
... ที่ Brock Fahrni Pavilion เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องการได้รับการดูแลจากผู้ดูแลเป็นพิเศษแล้ว การบริการจึงเน้นบทบาทของผู้ดูแล กับผู้ให้การรักษาเป็นส่วนใหญ่ มีการให้บริการทำความสุขภาพช่องปากให้ผู้เข้าพักทุกคน และการให้บริการรักษาทางทันตกรรม รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมงานด้านศิลปะ สุขภาพจิต และสภาวะแวดล้อมด้วย
 
Facebook

คะแนน: 0     2279 views / 0 ความคิดเห็น โดย nontalee
13/ก.ค./54 10:22กลุ่มบล็อก
 
· ICT ทันตฯ
· ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
· การจัดการความรู้
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· วรวิทย์
· Fun Fun Fun
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,668 คน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร 025904216