กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
ชาญยุทธ
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /งานก่อสร้าง
การคำนวณหาค่า Factor F ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน (โดยวิธีใช้สูตร)
11562 views / 0 ความคิดเห็น 22/มิ.ย./54 13:28

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E) * (A-B)/(C-B)}
 
      เมื่อ   A = ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F
                B = ค่างานต้นทุนขั้นต่ำในช่วงที่ A อยู่
                C = ค่างานต้นทุนขั้นสูงในช่วงที่ A อยู่
                D = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
                E = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C
 
กรณีงานก่อสร้างอาคาร  ถอดแบบคำนวณค่างานต้นทุนได้ 128,650,920 บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย 10%  เงินประกันผลงานหัก 5%  และอัตราดอกเบี้ย 8%
 
= 1.1922-{(1.1922-1.1918) * (128,650,920 - 100,000,000) /
    (150,000,000-100,000,000)}
 
= 1.1922-{0.0004*(28,650,920/50,000,000)}
 
= 1.1922-(0.0004-0.5730184)  = 1.1922-0.00022920736
 
= 1.19197079264     = 1.1920
 
Facebook

คะแนน: 0     11562 views / 0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
22/มิ.ย./54 13:28กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,219,106 คน
กรมอนามัย