\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชาญยุทธ
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /งานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานเกี่ยวกับไม้แบบ
20262 views / 0 ความคิดเห็น 16/มิ.ย./54 19:13

หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานเกี่ยวกับไม้แบบ
  • ปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีต  ให้คำนวณหาปริมาณพื้นที่ไม้แบบที่รองรับ  หรือห่อหุ้มคอนกรีตที่จะหล่อ
เป็นงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด  เช่น ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น ฯลฯ  เป็นต้น  เมื่อรวมจำนวนพื้นที่ไม้แบบทั้งหมดแล้ว จะได้ปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีต เป็นจำนวน.........ตามรางเมตร (ม2)
  • ไม้ใช้ทำแบบหรือไม้แบบหล่อคอนกรีต เมื่อได้จำนวนพื้นที่แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมดแล้ว ให้คิดจำนวนพื้นที่แบบหล่อคอนกรีต 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ทำแบบประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต  โดยใช้ไม้แบบหนา 1 นิ้ว
  • ไม้คร่าวยึดไม้แบบ  คิดจำนวนร้อยละ 30 ของปริมาณไม้ใช้ทำแบบหรือไม้แบบหล่อคอนกรีต
  • ไม้ค้ำยันไม้แบบ
               -ไม้ค้ำยันท้องคาน คิดจำนวน 1 ต้น ต่อความยาวคาน 1 เมตร
               - ไม้ค้ำยันท้องพื้น คิดจำนวน 1 ต้น ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร
               - เมื่อรวมจำนวทั้งหมด จะได้ไม้ค้ำยันที่ต้องใช้ทั้งหมด เป็นจำนวน.......ต้น
  • ตะปูประกอบหรือยึดไม้แบบ คิดจำนวน 0.25 กก. ต่อพื้นที่แบบหล่อคอนกรีต 1 ตารางเมตร 

    

Facebook

คะแนน: 0     20262 views / 0 ความคิดเห็น โดย chanyut
16/มิ.ย./54 19:13กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 8,941 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101