สำนักทันตสาธารณสุข เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog สำนักทันตสาธารณสุข
สาระสุข
 
สำนักทันตสาธารณสุข
 
 

Archives
 
· สิงหาคม 2553 (6)
· กรกฎาคม 2554 (1)
· มกราคม 2555 (2)
 

Links
 
·โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
Home /ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
บทเรียนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
3318 views / 0 ความคิดเห็น 18/ส.ค./53 16:09

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในจังหวัดต้นแบบ ... เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ในประเด็น / รูปแบบ / ระบบ / แนวทางการดำเนินงาน และระบบสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างครบวงจร
 
ฟังเรื่องเล่าที่นี่ได้นะคะ
 
 
 
Facebook

คะแนน: 0     3318 views / 0 ความคิดเห็น โดย nontalee
18/ส.ค./53 16:09กลุ่มบล็อก
 
· ICT ทันตฯ
· ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
· การจัดการความรู้
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· วรวิทย์
· Fun Fun Fun
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,668 คน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร 025904216