ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ภาคภูมิ tuenjaipakpum
 
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2554 (6)
· พฤศจิกายน 2554 (15)
· ธันวาคม 2554 (10)
· มกราคม 2555 (1)
· กุมภาพันธ์ 2555 (1)
· มีนาคม 2555 (6)
· เมษายน 2555 (1)
· พฤษภาคม 2555 (5)
· มิถุนายน 2555 (8)
· กรกฎาคม 2555 (4)
· สิงหาคม 2555 (2)
· กันยายน 2555 (8)
· ตุลาคม 2555 (1)
· ธันวาคม 2555 (10)
· มกราคม 2556 (4)
· มีนาคม 2556 (3)
· มิถุนายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (4)
· พฤศจิกายน 2556 (1)
· กุมภาพันธ์ 2557 (2)
 

Links
 
·Facebook ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
 
Home /ศูนย์อนามัยที่ 1
ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2557"
1854 views / 0 ความคิดเห็น 17/ก.พ./57 16:01

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดทำโครงการ

"อบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2557"

รุ่นที่ 1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ

วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 3,000.-

รุ่นที่ 2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กระดับสูง

วันที่ 22-25 เมษายน 2557 ค่าลงทะเบียน 4,500.-

ณ โรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สถานอนามัยเด็กกลาง)

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ

**งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้ฯ 02-521-6553**

 

 

 

Facebook

คะแนน: 0     1854 views / 0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
17/ก.พ./57 16:01กลุ่มบล็อก
 
· ศูนย์เด็กเล็ก
· โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
· นมแม่
· กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
· การจัดการความรู้
· บันทึกความดี
· บันทึกความดี
· KM
· ศูนย์อนามัยที่1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม
· ศูนย์อนามัยที่1มอบสิ่งของแก่ศูนย์พักพิงม.ราชมงคลฯ
· ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
· กลุมจัดการฯ
· ศูนย์อนามัยที่1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม
· อนามัยสิ่งแวดล้อม
· กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
· กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้
· กลุ่มจัดการความรู้ ศอ1
· ศูนย์อนามัยที่ 1
· ศูนย์อนามัยที่ 1
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
· งานมหกรรมอำเภอสุขภาพดีประจำปี 2556
· งานประชาสัมพันธ์
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yongyot
· ชะรัดรัมย์ mmt5001
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,369 คน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 18 หมู่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร: 02-521-3056, 02-521-3064, 02-521-3066, 02-521-6550-2 แฟกซ์ : 02-521-0226
Copyright © 2009 All Rights Reserved.