\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
arunee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (4)
· ตุลาคม 2554 (48)
· มีนาคม 2555 (47)
· กันยายน 2555 (1)
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การเบิกค่าเช่าบ้าน
903 views / 0 ความคิดเห็น 22/เม.ย./56 14:37

 56. คำถาม นาง ก เป็นนักวิชาการวัฒนธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาสอบได้นักวิเคราะห์ที่กรมอนามัย ถามว่าเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

คำตอบ ทำไมต้องสอบ แค่โอนหน่ะ ปกติโอนหมายถึงทำเรื่องโอน ยกตัวอย่างข้าพเจ้าเป็นนิติกร แล้วสอบ ผู้พิพากษา สอบได้แล้วโอนไปเป็นผู้พิพากษา ถามว่าเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ประเด็นอยู่ที่ว่าโอน ถือเป็นการขอย้ายหรือไม่ การที่อยู่สุพรรณบุรีแล้วมาเป็นนักวิเคราะห์ที่กรมอนามัย ถือว่าได้รับ คำสั่งให้ไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่หรือไม่ การจะเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ คือ

          1. มาตรา 7 ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิจะเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ เว้นแต่ 1. ทางราชการมีบ้านพักจัดให้ 2. มีบ้านของตนเองหรือคู่สมรสในอำเภอที่ท่านไป 3. ขอย้าย กรณีนี้ถามว่าเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ถ้าเป็นกรณีของการโอนต้องมีการให้โอนและรับโอน เราถือว่าเป็นขอย้าย แสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ขอย้าย

          2. แต่ยังติด 2 ข้อ คือมาแล้วกรมอนามัยมีบ้านพักจัดให้หรือไม่ มาแล้วเขามีบ้านพักของตนเองหรือคู่สมรสในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีที่ผ่อนหมดแล้วหรือไม่ ถ้าไม่เข้า 3 ข้อนี้ เบิกค่าเช่าบ้านได้

ข้อมูลจาก : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 บรรยายโดย อ.นิโลบล แวววับศรี วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

Facebook

คะแนน: 0     903 views / 0 ความคิดเห็น โดย arunee45
22/เม.ย./56 14:37กลุ่มบล็อก
 
· การตรวจสอบภายใน
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบที่น่าสนใจจ
· ระเบียบอื่น ๆ
· การบริการที่ดี และเทคนิคทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101