\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
arunee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (4)
· ตุลาคม 2554 (48)
· มีนาคม 2555 (47)
· กันยายน 2555 (1)
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /งานตรวจสอบ
ค่าเดินทางไปราชการ 55
3185 views / 45 ความคิดเห็น 25/ก.ย./55 14:00

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, การประชุม

 

Facebook

คะแนน: 0     3185 views / 45 ความคิดเห็น โดย arunee45
25/ก.ย./55 14:00ความคิดเห็นที่ 1
 
ถาม กรณีเชิญประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ สสจ. ส่วนใหญ่จะมีพนักงานขับรถ จะมีวิธีแก้ ปัญหาอย่างไร

คำตอบ หากผู้จัดมีงบประมาณเพียงพอจ่าย ก็พยายามทำให้พนักงานขับรถเป็นคนในระเบียบฯ ฝึกอบรม แต่หากผู้จัดไม่มีงบประมาณจริง ๆ ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:18 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
คำถาม หน่วยงานจะจัดฝึกอบรมโครงการฯ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย โดยให้วิทยากรเบิกค่าวิทยากรจากหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากรได้หรือไม่

คำตอบ โดยหลักการสามารถทำได้ แต่ผู้จัดกำลังจะขอบุคคลากรของหน่วยงานอื่น มาเป็นวิทยากรให้ หน่วยงานของวิทยากรนั้นจะต้องเสียประโยชน์ ประกอบด้วย 1. เสียบุคคลกรมาบรรยาย 2. เพิ่มภาระวิทยากร เนื่องจากขออนุมัติเดินทางมาเอง แต่ในหลักการสามารถทำได้ แต่ตามหลักระเบียบกระทรวงการคลัง หน้าที่ในการจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนวิทยากรเป็นหน้าที่ของผู้จัด

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:25 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
คำถาม กรมอนามัยเชิญวิทยากรมาบรรยาย วิทยากรนำรถราชการมาเอง และนำพนักงานขับรถมาเอง สามารถจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานขับรถของวิทยากรได้หรือไม่ คำตอบ ไม่สามารถทำได้ วิทยากรขอรถกรมฯ ของตัวเองไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องระเบียบการใช้รถฯ โดย หลักแล้วผู้จัดต้องเอารถมารับวิทยากร หากผู้จัดไม่สามารถจัดรถไปรับวิทยากรได้ และผู้จัดแจ้ง ว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของวิทยากรทั้งหมด ให้ผู้จัดจ่ายค่าพาหนะให้วิทยากร ไม่เกี่ยวบุคคลที่ 3 (พนักงานขับรถฯ) ในฐานะผู้จัดไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ และในส่วนของกรมบัญชีกลาง วิทยากรขอรถหน่วยงานมาส่งไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้รถฯ เพราะกรมฯ ต้อง เสียค่าน้ำมัน และหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางอีก ดังนั้นผู้จัดสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ให้ได้กับบุคคล ดังนี้ 1. ประธานพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม 2. เจ้าหน้าที่ 3. วิทยากร 4. ผู้เข้ารับการอบรม 5. ผู้สังเกตุการณ์ ในส่วนของพนักงานขับรถไม่อยู่ในระเบียบฯ ฝึกอบรม ขับรถมาอย่างเดียว แต่หากจะจ่ายก็ สามารถจ่ายได้ เพราะปัจจุบันนี้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:26 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
คำถาม กรณีประชุมชี้แจงโครงการเพื่อปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 เชิญผู้อำนวยการศูนย์ฯ มา ประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำรถมาพร้อมพนักงานขับรถ ถามว่าพนักงานขับรถเบิกค่าใช้จ่าย จากใคร

 คำตอบ ถ้ามาประชุมราชการ กรมฯ ก็ไม่ได้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เนื่องจากผู้อำนวย การศูนย์ฯ กลับไปเบิกที่หน่วยงานต้นสังกัด เพราะเป็นการเดินทางมาราชการที่กรมฯ เป็นเรื่อง การประชุมราชการใช่หรือไม่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอบรม แต่ถ้าเป็นโครงการก็ เขียนให้เข้าโครงการ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:27 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
คำถาม วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ ใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แทนหนังสือตอบรับ

ได้หรือไม่ หรือให้เขียนว่า ยินดีมาเป็นวิทยากร ในหนังสือเชิญแทนหนังสือตอบรับได้หรือไม่ หรือควรทำหนังสือให้วิทยากรเซ็นแทน ได้หรือไม่

คำตอบ ทำอย่างไรก็ได้ ให้เชื่อว่าวิทยากรมาจริง ๆ สามารถทำได้ แต่โดยหลักไม่ใช่

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:31 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
คำถาม การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ หากศูนย์มีการประชุมชุดต่าง ๆ ที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แต่งตั้ง หรือการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับระเบียบฯ การเบิก การคืนเงิน การปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ระเบียบฯ เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ หรือการประชุม ประจำเดือน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบเจ้าหน้าที่ สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้หรือไม่ ต้องเขียน โครงการหรือไม่ ใช้หลักฐานอะไรประกอบการเบิกจ่าย

คำตอบ เป็นการประชุมภายในหน่วยงาน เบิกค่าอาหารว่าง ค่าอาหารมื้อ เดิมการประชุมราชการที่ สามารถ เบิกได้ มีการประชุม 3 ประเภท คือ 1. การประชุมระหว่างส่วนราชการ เช่น กรมอนามัย เชิญสำนักงานปลัดสาธารณสุข 2. การประชุมของอธิบดี เชิญ ผู้อำนวยการศูนย์ต่าง ๆ หรือหน่วยงานในกรมฯ มาประชุม 3.ประชุมกรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุม ต่อมา ได้มีการยกเลิกหนังสือเวียนฉบับนั้นแล้ว แปลว่าระเบียบฯ ได้เปิดกว้าง แต่ ต้องเป็นการประชุม คือ 1. มีหนังสือเชิญประชุม 2. มีเรื่องหรือมีวาระการประชุม หัวข้อในการประชุม 3. เพื่อเป็นการตรวจสอบ มีรายงานการประชุม มีบันทึกช่วยจำ ในคำถาม ถ้าจะให้เป็นการประชุมราชการ ต้องเข้าเกณฑ์ระเบียบฯ ทั้ง3 ข้อ และ เป็นการใช้ดุลยพินิจเหมือนกัน สรุป การประชุมราชการในศูนย์ฯหรือภายในหน่วยงาน ให้ทำตามแบบที่กฏหมาย กำหนด ถึงจะเบิกอาหารว่าง และอาหารมื้อได้ โดยไม่จำเป็นแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็น หลักฐานในการเบิกจ่าย เพราะบางครั้งกลุ่มเป้าหมาย 12 คน แต่มาประชุม 8 คน ไม่ครบทั้ง 12 คน และหากมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับด้านองค์ประชุม เพราะหากต้องการระดมความ คิดเห็น มตินี้จะใช้ไม่ได้ ดังนั้นน่าจะไม่ได้ และอาหารว่างที่ซื้อมา 12 ที่ สามารถเบิกได้ โดยผู้จัด ต้องเซ็นรับรองว่ามีการตอบรับมา 12 ที่ และผู้จัดได้เตรียมไว้แล้ว แต่มาเพียงแค่ 4 ที่ ขอเบิก 12 ที่ สามารถเบิกได้ หากมาเกินเป้าหมายก็สามารถเบิกเพิ่มได้ ข้าพเจ้ายกตัวอย่างเสมอ ถ้าข้าพเจ้าเชิญกองทัพบกมาประชุมฯ เขาจะมาเป็นกองทัพ ทั้งกองทัพไทย กองทัพอากาศ เขาจะมาหมดเลย ดังนั้นจะต้องเผื่อไว้จำนวนอาหารว่างเยอะเลย , สำนักคนพิการ ถ้าเชิญ 20 ที่ ต้องเตรียมไว้ 40 ที่ เพราะเขาคงมาเองไม่ได้ถ้ารวมคณะทำงานก็ให้เซ็นชื่อด้วย ให้เป็นผู้เข้าร่วม ประชุม ให้มีส่วนร่วมในการประชุม สำนัก, กอง, ศูนย์ฯ ระเบียบฯให้ใช้ดุลยพินิจ เบิกอาหารว่าง อาหารมื้อ ก็ให้พิจารณาให้อยู่ในระเบียบฯ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:33 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
คำถาม จัดประชุมครึ่งวัน สามารถเบิกค่าอาหารกลางวันได้หรือไม่

คำตอบ สามารถทำได้ เป็นดุลยพินิจ ในระเบียบกระทรวงการคลัง ใช้คำว่า คาบเกี่ยว ท่านก็ใช้คำว่า คาบเกี่ยว จริง ๆ แล้วหากประชุมถึงเที่ยง ก็เสริฟเบรกได้ อาหารมื้อก็เป็นดุลยพินิจ เดิมบอกว่า เขียนกำหนดการ Agenda เลิกบ่าย ให้คาบเกี่ยว

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:34 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
คำถาม ในการประชุมราชการ ได้เชิญหน่วยงานมาประชุม ศูนย์ฯ ที่อยู่ไกล เดินทางมาก่อน 1 วัน โดย เครื่องบิน เนื่องจากตอนเช้าไม่มีเที่ยวบิน(Flight) ผู้จัดสามารถจ่ายให้ได้ทั้งหมดได้หรือไม่ ทั้งค่า ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง

คำตอบ เป็นการประชุมราชการใช่หรือไม่ หากเป็นการประชุมราชการสามารถทำได้ เช่น ไปราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. แต่เที่ยวบินแรกไม่ทันเวลา 8.30 น. จึงบินมาก่อน 1 วัน สามารถเบิกค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงได้ ปกติค่าใช้จ่ายเดินทางจะไม่มีเขียนไว้ ว่ากรณีนี้เบิกจาก ใคร หลักคือใครได้ประโยชน์ ใครเป็นผู้เชิญผู้นั้นเป็นผู้เบิก แต่สำหรับหน่วยงานสังกัดเดียวกัน เช่น กรมฯ เชิญศูนย์ฯ กรมฯ อาจแจ้งว่าให้กลับไปเบิกที่ศูนย์ฯ หรือกรมฯ จะเบิกให้ ก็สามารถ ทำได้ ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการตกลงไว้อย่างไร ยกตัวอย่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ข้าพเจ้าต้องขึ้นศาลเพื่อเป็นพยาน โดยหลักแล้วผู้จัด ต้องเบิกให้ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจ ข้าพเจ้าเลยต้องขออนุมัติเดินทางพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย จากกรมฯ สังกัดของข้าพเจ้า แล้วแต่ดุลยพินิจของกรมฯ ค่าใช้จ่ายเดินทางสามารถตกลงกันได้ ว่าใครเป็นผู้เบิก

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:34 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
คำถาม ให้บอกข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการ และการประชุมแบบฝึกอบรม คำตอบ การประชุมราชการต้อง มี 3 ข้อ ดังนี้ มีหนังสือเชิญ มีเรื่องหรือวาระการประชุม มีรายงานการประชุมหรือบันทึกช่วยจำ การฝึกอบรม มีโครงการ ต้องมีการเขียนอนุมัติโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการอบรม ต้องเพื่อพัฒนาคน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วัตถุประสงค์ในการจัดไม่เหมือนกัน การประชุมราชการ เป็นการเรียกคนมาพูดคุย ให้ได้ ข้อสรุป ข้อสังเกต ได้ประเด็นจากประเด็นที่กำหนด แต่การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคน เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ในระเบียบฝึกอบรม ระเบียบเดินทาง วัตถุประสงค์ไม่เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันทั้งหมด อัตราการเบิกจ่ายก็ไม่เหมือนกัน เพราะการประชุมราชการนั้น เป็นการเดินทางไปราชการที่ต้องเบิกค่าใช้จ่ายตามกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทาง ส่วนการฝึกอบรม นั้น มีอัตราการเบิกจ่ายเป็นของตัวเอง การประชุมราชการไม่มีการดูงาน เพราะว่าต้องประชุมกัน ในห้อง เป็นการระดมความคิดเห็น ต้องการข้อสรุป แต่การดูงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ โดย การสังเกต เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม การดูงานความยากง่ายของการนำเสนออยู่ที่กลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมด้วย ถ้าผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐาน อยู่ก่อนแล้ว วิทยากรก็บรรยายได้ง่าย ความยากง่ายของการบรรยายต่างกัน ระเบียบฯ จึงต้อง แบ่งประเภท เพื่อจะแบ่งค่าใช้จ่าย โครงการหลักสูตรสามารถจัดเองหรือร่วมจัดก็ได้ ค่าใช้จ่าย ใครเป็นผู้จ่าย สามารถตกลงกันได้ และท่านจะอบรมเรื่องอะไร หลักสูตรไหน สมมุติหากกรม บัญชีกลางเปิดฯ หน่วยงานท่านจะส่งใครไปฝึกอบรม จะส่งไปกี่คน เป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร การไปครั้งนั้นของผู้เข้ารับการอบรมนั้น ผู้ที่อนุมัติส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการ ถ้าเป็นการร่วมจัด สมมุติว่ากรณีร่วมจัดกับท้องถิ่น การร่วมจัดนั้นต้อง แบ่งค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ว่าส่วนไหนหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ท้องถิ่นเป็นผู้จ่าย ส่วนหน่วยงานเรารับผิดชอบค่าวิทยากร เป็นต้น ในการเขียนโครงการฯ สามารถทำฉบับเดียว แล้วเซ็นลงนาม 2 หน่วยงาน หรือต่างคนต่างขออนุมัติโครงการของตัวเอง แล้วแต่จะตกลงกันและให้ระบุให้ชัดเจน สามารถทำได้ เพียงให้มีหลักฐานว่าเราตกลงกันว่าใคร จะจ่ายอะไร นั้น จะดำเนินการก่อน, หลัง, หรือระหว่าง การจัดอบรม ก็สามารถทำได้ การประชุมราชการไม่มีการแบ่งอัตรา(Rate) เพราะเป็นเพียงการ ประชุมเฉย ๆ ส่วนการฝึกอบรมนั้นต้องแบ่งกลุ่มเพื่อแบ่งค่าใช้จ่ายจากผู้รับการอบรม เพราะ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:36 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
คำถาม การจัดฝึกอบรม สามารถจัดเก็บค่าลงทะเบียนได้หรือไม่ คำตอบ กระทรวงการคลังมีหนังสือเวียนว่า หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรม แล้วไม่มี งบประมาณเพียงพอ สามารถเปิดค่าลงทะเบียนได้ เมื่อเปิดค่าลงทะเบียนแล้ว ค่าใช้จ่ายก็หัก จากรายได้ค่าละทะเบียน ส่วนที่เหลือก็นำส่งคลัง แต่ประเด็นอยู่ที่หน่วยงานของท่านมีอำนาจใน การเก็บค่าลงทะเบียนได้หรือไม่ เพราะว่าในข้อบังคับไม่ได้เขียนไว้ว่า ส่วนราชการใดที่มีหน้าที่ จัดเก็บค่าลงทะเบียน ให้ตระหนักให้ดีว่ากรมฯ ของท่านมีหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู้หรือไม่ เพราะโดยหลักแล้วในการเก็บค่าลงทะเบียน หากส่วนราชการมีรายได้ต้องนำส่งคลัง เป็นไปตาม พรบ.เงินคงคลัง ยกเว้นหน่วยงานของท่านมีอำนาจจัดเก็บตามกฏหมายที่ท่านมี ดังนั้นให้ พิจารณาเองว่า ท่านมีอำนาจจัดเก็บหรือไม่ เรื่องที่ท่านทำเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอนามัย หรือไม่ แล้วเหตุใดจึงไม่ของบประมาณเพิ่ม ให้ระบุความจำเป็นในการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ดังกล่าว หรือสามารถถัวเฉลี่ยวงเงินงบประมาณได้หรือไม่ เพราะเงินงบประมาณสามารถถัวเฉลี่ย ได้ หรือหากท่านสามารถตกลงกันได้ว่าหน่วยงานเราให้วิชาการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เบิกจากต้นสังกัด ผู้เข้ารับการอบรมได้หรือไม่ สามารถตกลงกันได้

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:37 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
คำถาม เนื่องจากกรณีที่กรมอนามัย มีองค์ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอด เรื่องของความรู้ต่าง ๆ ให้ท้องถิ่น ซึ่งมี 7-8 พันกว่าแห่ง ให้เขาดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชน ในเรื่องของอาหาร ในเรื่องของน้ำ ซึ่งการจะจัดฝึกอบรมสามารถจัดได้ไม่ทั้งหมด ในการทำงานซึ่งมีเยอะหลาย ๆ งาน สามารถ จัดเก็บค่าละทะเบียนได้หรือไม่ คำตอบ ถามก่อนว่า เป็นตัวชี้วัดที่ต้องทำแต่ไม่มีงบประมาณรองรับหรือไม่ สามารถตกลงกับท้องถิ่นได้ หรือไม่ว่าหน่วยงานเราให้วิชาการ ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านอื่น เพราะท้องถิ่นมีรายได้ เยอะ เป็นการร่วมจัด แล้วตกลงค่าใช้จ่ายตามที่ได้อธิบาย แต่หากท่านเปิดค่าลงทะเบียนให้ ท้องถิ่นมาลงทะเบียน และนำเอาค่าลงทะเบียนมาใช้จ่าย ที่เหลือก็นำส่งคลัง สามารถทำได้ตามข้อบังคับ แต่ท่านต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าท่านมีอำนาจเก็บรายได้ค่าลงทะเบียนได้หรือไม่ ท่านต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่ามีกฏหมายให้อำนาจหน่วยงานท่านในการให้ความรู้นี้แล้วเก็บค่า ลงทะเบียนด้วย ถ้าหน่วยงานท่านมีอำนาจจัดเก็บฯ สามารถทำได้ รับผิดชอบตัวเอง คำว่า มี อำนาจเก็บเงินให้ความรู้ รวมหมายถึง ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าอื่นๆ ก็แล้วแต่ ซึ่งมีหลาย ส่วนราชการทำอยู่ ถ้าท่านกล้าทำก็ทำเถอะให้ท่านไปดูกฏหมายท่าน มีข้อบังคับกรมบัญชีกลาง ว่าส่วนราชการใดต้องการจัดฝึกอบรม แล้วไม่มีงบประมาณเพียงพอ สามารถเก็บค่าลงทะเบียน และบริหารจัดการฝึกอบรมได้ เงินที่เหลือก็นำส่งคลัง ระเบียบฯ เขียนไว้เพียงแค่นี้ แต่การที่ส่วน ราชการจะเรียกเก็บได้นั้น ต้องตระหนักให้ดีว่า หน้าที่นั้นท่านมีหน้าที่ทำได้ เป็นหน้าที่ของท่าน แต่ท่านไม่มีเงินงบประมาณในการจัดฝึกอบรมเพียงพอ และท่านมีความจำเป็นต้องใช้เป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม ใช้ดุลยพินิจเอง จะร่วมกับหน่วยงานไหนก็ได้ ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันเอง ในส่วนของการเก็บค่าใช้จ่ายลงทะเบียน กรมอนามัยเป็นคนเก็บ ใช่หรือไม่ จัดร่วมกัน แล้วกรมอนามัยเป็นผู้จัดเก็บ ทางเราก็ใช้ข้อบังคับกรมบัญชีกลาง แต่ต้อง รับผิดชอบตัวเองว่ากฏหมายของตัวเองมีอำนาจในการเก็บเงินหรือไม่ (ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงว่า ในกฏกระทรวงส่วนราชการ เขียนไว้ว่ากรมอนามัย มีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ เขียนไว้อย่างนี้) วิทยากร กล่าวเพิ่มต่อว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของท่าน ถ้าใช่ก็ใช่ และหน่วยงานท่านมีความจำเป็น ต้องจัดอย่างยิ่ง แต่จะสะท้อนอีกอย่างว่า ถ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง แล้วเหตุใดจึงไม่ขอ งบประมาณเพิ่ม (จนท.ชี้แจง เนื่องจาก งบประมาณในตอนนี้ส่วนกลางกระจายอำนาจงบประมาณไปแล้ว เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่าย Fix เต็มที่ไปแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของเราที่เป็นข้อจำกัด) วิทยากร กล่าวเพิ่ม ทั้งหมดที่ท่านกล่าวมา ให้ท่านเขียนขณะที่ขออนุมัติ นั่นคือเหตุผลความ จำเป็นในการใช้ข้อบังคับ สรุปแล้วเก็บได้ แล้วเหตุผลความจำเป็นในการเก็บ เก็บได้หรือไม่ได้ ท่านต้องพิจารณากันเอง มีข้อบังคับของกระทรวงการคลังอยู่แล้ว แต่เหตุผลความจำเป็นต้องเก็บ อยู่ที่ท่าน ขึ้นอยู่กับกฏหมายของแต่ละส่วนราชการ กรมอนามัยมีสวัสดิการหรือไม่ ถ้าออกใน นามสวัสดิการจะดีกว่าหรือไม่ ทำในนามเอกชนของกองสวัสดิการ และก็กันส่วนออกมา เหมือนเป็นองค์กรหนึ่ง ยกตัวอย่าง มีชมรมหนึ่งอบรมหลักสูตร แล้วท่านสนใจจะไปอบรม ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนสามารถเบิกกับหลวงได้ เพียงแต่เกี่ยวกับงานที่ท่านทำหรือไม่เท่านั้นแหละ ให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อราชการ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:38 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
คำถาม หากหน่วยงานจัดตารางฝึกอบรม 75 นาที จ่ายค่าวิทยากรเท่าไร คำตอบ 1. ค่าตอบแทนวิทยากรจ่ายตามตารางฝึกอบรม 2. ไม่ต้องหักเวลาเบรก 3. การนับเวลาจ่ายค่าตอบแทน ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 นาที, ครึ่งชั่วโมงไม่น้อยกว่า 25 นาที ดังนั้น หากจัดตารางบรรยายไว้ 75 นาที จ่ายค่าวิทยากรได้เพียง 1 ชั่วโมง

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:39 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
คำถาม อาจารย์มหาวิทยาลัย เราจัดอยู่ประเภทไหน, แล้วสามารถจ่ายค่าอะไรได้บ้าง และมีอัตราจ่ายเท่าไร

คำตอบ อาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องแยกด้วยว่า มหาวิทยาลัยในระบบหรือนอกระบบ แต่จริงๆ แล้ว มหาวิทยาลัยนอกระบบก็เป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกัน เพราะว่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ ถือว่าเป็นบุคคลของรัฐ ถ้าเป็นวิทยากร ก็สามารถได้ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่ต้อง หักมื้ออาหารที่ผู้จัดฯ จัดเลี้ยง เหมือนกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เหมือนกับการประชุมกรรมการ ถ้า เชิญคนข้างนอกประชุมกรรมการแล้วมีเบี้ยประชุมกรรมการ สามารถได้ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพา หนะฯ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:44 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
คำถาม อบรมแล้วต่อด้วยดูงาน เป็นโครงการต่อเนื่อง วันแรกอบรมที่โรงแรม วันที่สองไปดูงานในสถานที่ ราชการ ซึ่งไปตั้งแต่เช้าแล้วกลับค่ำ อาหารที่นำมาคำนวณ rate ตรงนี้ คิดเอกชนหรือว่าราชการ, แยกเป็น 2 กรณีหรือรวมกันราคาเดียว

คำตอบ การดูงาน สามารถทำได้ ก่อน ระหว่าง หรือหลังฝึกอบรมก็ได้ กรณีอบรมวันแรกที่โรงแรมก็ต้อง คิดอัตราเอกชน วันที่ 2 ดูงานสถานที่ราชการ เราไม่ดูว่าท่านรับประท่านอาหารที่ไหน เราดูว่าใน ตารางของท่านเป็นการดูงานในสถานที่ราชการ ต้องคิดอัตราราชการ แยกคิดได้ในแต่ละวัน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:44 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
คำถาม การนั่งรถไฟปรับอากาศ ชั้น 1 ของระดับ 6 ขึ้นไป ต้องใช้กากตั๋ว หรือไม่ คำตอบ รถนั่งนอนปรับอากาศฯ ซี 6 สามารถทำได้ ถ้าอยู่แท่งทั่วไประดับชำนาญการก็สามารถนั่งได้ เพราะ ซี 5 กับ ซี 6 อยู่ด้วยกัน ประเด็นถัดไปก็คือ การนั่งรถประจำทาง หลักไม่ต้องแนบกากตั๋ว แต่คำถาม คือ รถนั่งนอนปรับอากาศชั้น 1 ที่กันไว้ สำหรับซี 6 ขึ้นไป ระเบียบกระทรวงการคลัง หลักคือไม่ต้องแนบ แต่ในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งหน่วยงานภายในสามารถออกเกณฑ์ ควบคุมได้ เพราะเนื่องจากอาจเดินทางโดยรถทัวร์แล้วเบิกรถไฟปรับอากาศ ชั้น 1 เพราะรถไฟ นั่งปรับอากาศ ชั้น 1มีราคาแพงกว่าเครื่องบินชั้นโลว์คลอสด้วย กลัวไปอย่างอื่นแล้วเบิกรถไฟ ดังนั้น มีหลายหน่วยงานที่ออกเกณฑ์ภายใน ว่าถ้าท่านเดินทางโดยรถไฟปรับอากาศ ชั้น 1 จริง สามารถเบิกได้ แล้วเอาแนบกากตั๋วให้ดูด้วย มีคนเคยถามว่ารถไฟปรับอากาศ ชั้น 1 เป็นซี 6 สามารถเบิกได้หรือไม่ แต่เส้นทางที่เดินทางไม่มีรถไฟนั่งนอนฯ ไม่ได้

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:45 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
คำถาม ถ้าผู้จัดแจ้งประสานที่พักให้แล้ว เช่น ท่านจะไปจัดฝึกอบรมที่กาญจนบุรี ถ้าท่านประสานที่พักไว้ ให้ เจรจาต่อรองราคาอะไรไว้แล้ว ท่านแจ้งลงไปในหนังสือเชิญไปแล้วว่ามาพักโรงแรมนี้ ห้องละ 1,200.-บาท ถือว่าประสานให้แล้วใช่หรือไม่ สามารถเบิกเหมาจ่ายได้หรือไม่ คำตอบ กรณีนี้ถือว่าผู้จัดประสานให้ ท่านไม่มีสิทธิเบิกเหมาจ่าย ท่านมีสิทธิจ่ายจริง แล้วนำใบเสร็จไปเบิก หน่วยงานของท่าน ถ้าท่านมีพนักงานขับรถมาด้วย แล้วไม่มีอยู่ในโครงการ ถือว่าพนักงานขับรถ เดินทางมาราชการ ก็ต้องกลับไปเบิกในกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางให้พนักงานขับรถ ถ้าผู้จัดไม่ เบิกให้ ท่านก็ต้องกลับไปเบิกในหน่วยงานต้นส้งกัดท่าน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งว่า อบรม ณ โรงแรมนี้ ราคาค่าห้องเท่านี้ ให้ท่านแจ้งมาจะนอนกับใคร จะจับคู่ให้ ถือว่าผู้จัด จัดที่พักให้แล้ว คำว่าผู้จัดฯ จัดที่พักให้ มีอยู่ 2 อย่าง คือ1. จ่ายเงินให้, 2. ประสานให้

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:46 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
คำถาม ไปประชุมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าพาหนะแท็กซี่ (Taxi) ได้หรือไม่

 

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:47 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
คำถาม ขออนุมัติเดินทางไปต่างจังหวัด เดินทางไปกลับในวันเดียว เบิกแท็กซี่(Taxi) มากรมฯ ได้หรือไม่ คำตอบ สมมุติ ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการที่ชลบุรี กรมนำตู้ไป โดยข้าพเจ้านั่งแท็กซี่ (Taxi)จากบ้านมาที่ กรมฯ หลักการแล้ว ซี 6 ขึ้นไป สามารถเบิกได้ จากที่อยู่ที่พักถึงสถานที่จัดยานพาหนะ แต่ต้องดู การวางหลักการภายในของหน่วยงานท่าน (พี่จารุพา กองคลัง ชี้แจงว่า กรมอนามัยมีข้อ ตกลงว่ากรณีการเดินทางไปราชการหากเดินทางเช้ามากประมาณเวลา 05.00 น.สามารถเบิกได้ แต่หากเดินทางไปใกล้ๆ ออกมาขึ้นรถที่กรมเวลา 7.00 - 8.00 น. ก็ไม่ควรเบิก และก็มีอีกวิธี คือ กรณีไปอบรม 1 วัน มีการเบิกค่าแท็กซี่ (Taxi) ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เช้าจริง ๆ) การอบรม ตามระเบียบฯ ฝึกอบรม เป็นดุลยพินิจ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมระหว่างที่พักกับสถานที่ฝึกอบรมเป็น ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ถ้ากรมอนามัยจะวางเกณฑ์เองว่าเวลา 7.00 น. ถึงจะให้เบิก ถ้าเกินเวลา 7.00 น.ขึ้นไป ถือว่ามาทำงานตามปกติอยู่แล้ว อันนี้เป็น เกณฑ์ภายใน แต่หากว่าเป็นระเบียบกรมบัญชีกลาง สามารถเบิกได้

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:47 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
คำถาม กรณีกองจัดประชุม แต่มีนิเทศงานก่อน 3 วัน แล้วเริ่มจัดประชุมวันที่ 4 ในช่วงแรก (3 วัน) ที่ นิเทศงานก็ยังเบิกเหมาจ่ายอยู่ใช่หรือไม่ กรณีไปต่างจังหวัด ไปนิเทศงานก่อน แล้วมีการจัด ประชุมต่อ

คำตอบ การไปนิเทศงาน ถือเป็นการเดินทางไปราชการ เหมือนท่านเดินทางไปตรวจงาน แล้วประชุมต่อ ก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการเหมือนกัน ถือเป็นการเดินทางไปราชการต่อเนื่อง ถ้าท่านจะ เบิกค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้ขออนุมัติไว้ ก็สามารถกลับมาแล้วขออนุมัติเบิกเพิ่มเติมได้ แต่ถ้าในกรณีไป นิเทศงานก็สามารถเบิกเหมาจ่ายได้ เพราะเป็นการเดินทางไปราชการ ต่อมาถ้าเป็นการจัดฝึก อบรม ต้องปรับมาเบิกตามระเบียบฝึกอบรม


สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:48 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
คำถาม กรณีใด ถือว่าเป็นการเดินทางย้อนเส้นทาง

คำตอบ การเดินทางย้อนเส้นทาง วิทยากรบอกหลักไว้ว่า การเดินทางย้อนเส้นทางไม่ใช่ไม่สามารถทำไม่ ได้เลย เพราะบางครั้งหากมีเหตุผลจำเป็น เช่น ถ้าอยู่ใต้แล้วเดินทางมากลาง และเดินทางมาโดย เครื่องบิน จะด้วยเหตุผลความจำเป็นจริง แต่ไม่ได้ตั้งต้นที่จะบิน แต่หมายถึงเราต้องมีภารกิจที่ ต้องทำ และต้องใช้เที่ยวบินนี้เพื่อให้มาอบรมทัน ท่านต้องไปลงสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วต้องย้อน เส้นทางมากาญจนบุรี ถือว่าเป็นการย้อนเส้นทาง แต่มีความจำเป็นต้องเดินทางย้อนเส้นทาง โดย ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ แต่ต้องระบุตั้งแต่ขณะขออนุมัติเดินทางว่า จะเดินทางโดย เครื่องบิน แบบนี้ ว่าอบรมที่กาญจนบุรี แต่เครื่องบินลงสุวรรณภูมิ แล้วต้องย้อนกลับมา

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:49 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 21
 
คำถาม ผู้จัดเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมอบรมที่พังงา โดย ย้อนลงมาขึ้นเครื่องบินที่ภูเก็ต แทนที่จะไปขึ้นที่ กระบี่ เหตุผลเพราะระยะทางใกล้กว่า ไม่ได้ขออนุมัติย้อนเส้นทางไว้แต่แรก และจ่ายจริงให้ คนที่มาแล้ว จะทำอย่างไร

คำตอบ การเดินทางย้อนเส้นทางสามารถทำได้ แล้วก็ควรขออนุมัติก่อนที่เดินทาง เพราะเรารู้ล่วงหน้า แล้วว่าจะต้องเดินทางแบบไหน ต้องวางแผนการเดินทาง (พี่จารุพา กองคลัง เสริมว่า กรณีที่ไม่รู้ ผู้จัดไม่รู้ คนเดินทางรู้ เขาขออนุมัติขอเดิน ทางมาราชการตามปกติ แล้วก็ขึ้นเครื่องบินมา กรณีกองทันตฯ เขาประชุมที่พังงา จริง ๆ แล้ว เขาน่าจะขึ้นเครื่องบินที่พังงา แต่เนื่องจากที่พังงากับกระบี่มีเครื่องบินวันละ 1 เที่ยว บางครั้ง อาจจะไม่ทันที่จะขึ้น ก็เลยย้อนกลับไปขึ้นที่ภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตมีเที่ยวบินวันละเป็น 10 เที่ยว แต่ปัญหาที่เกิดเราเคยมีวิธีแก้คือ เนื่องจากตอนที่คนที่มา เขาไม่รู้ว่าเราไม่ให้ย้อนเส้นทาง เราจึง ให้เจ้าของโครงฯ นำใบสำคัญทั้งหมดเสนอกรมฯ ขอโดยชี้แจงว่าเนื่องจากผู้คนขึ้นเครื่องบินที่ พังงาหรือกระบี่ไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่มีเที่ยวบิน จึงขอย้อนเส้นทางขึ้นเครื่องบินที่ภูเก็ต เราก็ตัด ปัญหาในส่วนนี้ของเราไป)

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:50 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 22
 
คำถาม อยู่ขอนแก่น ไปประชุมเชียงใหม่ นั่งเครื่องบินเข้ากรุงเทพฯ ก่อน แล้วก็บินไปที่เชียงใหม่ และอีก กรณีคืออยู่ขอนแก่นไปราชการที่เชียงใหม่ จะขอไปขึ้นเครื่องบิน ที่อุดร ได้หรือไม่ เพราะขอนแก่น ไม่มีเครื่องที่จะบินไปเชียงใหม่ และได้ระบุเหตุผลตอนขออนุมัติแล้ว เป็นการย้อนเส้นทางหรือไม่ คำตอบ การย้อนเส้นทาง ไม่ใช่หมายความว่าทำไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะย้อนกันตลอด เช่น พิษณุโลกหรือขอนแก่น มาตั้งต้นที่กรุงเทพฯ ไม่ถูกต้อง โดยอ้างเหตุผลว่าอายุมาก นั่งรถประจำ ทางเดินทางไม่ได้ นั่นไม่ใช่เลย นั่นเป็นเหตุผลส่วนตัว การย้อนเส้นทางที่ถูกต้อง เดิมคือ ต้องระบุ แจ้งขณะที่ขออนุมัติเดินทางก่อน แต่ถ้ากรณีไม่ได้ขออนุมัติฯ เดินทางมา แล้วก็มาเบิกกับผู้จัด ถ้าอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้จัด เพราะเป็นคนจ่ายเงิน ผู้จัดก็คงต้องนำหลักฐานทั้งหมดไปขอ อนุมัติกรม แล้วว่าข้อเท็จจริงเขาไม่ได้ขออนุมัติมา แต่ว่าเบิกค่าใช้จ่ายให้แล้ว และเขาก็ต้องมี เหตุผลความจำเป็นของเขาเพราะใกล้ที่สุด ก็ต้องขออนุมัติเบิก สามารถทำได้ แต่ขั้นตอนเยอะขึ้น แต่ไม่ใช่ขอนแก่นตั้งต้นกรุงเทพฯ แล้วบินไปเชียงใหม่ แต่หากมีเหตุผลความจำเป็น ต้องมีความ จำเป็นจริง ๆ ขออนุมัติได้ เพราะเป็นดุลยพินิจ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:54 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 23
 
คำถาม กรณีย้อนเส้นทาง แต่ไม่ได้ขอต้องแต่ขออนุมัติครั้งแรก มีวิธีแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ผู้อำนวยการอนุมัติ ท่านอนุมัติให้เดินทางไปราชการ แต่กรณีที่เดินทางไปราชการที่ใต้ไม่ได้ขอ ย้อนเส้นทาง เพราะท่านตั้งต้นจะเดินทางโดยเครื่องบิน ที่ไหนไม่มีเครื่องบิน เดี๋ยวย้อนเส้นทาง ซึ่งไม่ได้ โดยหลักการแล้วมันไม่ได้ เว้นแต่ท่านมีเหตุผลความจำเป็นอะไรถึงต้องเดินทาง ถ้าท่าน บอกว่าท่านติดประชุมที่เชียงใหม่ แล้วท่านเป็นที่ต้องการมากเลยที่จำเป็นต้องเดินทางไป นครราชสีมา ไปอบรม,ประชุมราชการ ถ้าเป็นการฝึกอบรมไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยนะ เพราะถือว่าท่านรู้ล่วงหน้า ดังนั้นการเดินทางย้อนเส้นทางไม่มีความจำเป็น และอย่าอ้างว่า ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ไม่อย่างนั้นไล่เบิกผู้บังคับบัญชาเพราะท่านเบิกตามระเบียบกระทรวงการ คลัง มันต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังก็ไม่ได้บอก ปิดตายไว้ว่าท่านทำไม่ได้ แต่ถ้าท่านมีเหตุผลความจำเป็น เช่น วิทยากร มีความจำเป็นต้องเป็น วิทยากรท่านนี้ ก็เลยมีเหตุผลความจำเป็นให้วิทยากรบินย้อน หรือเป็นผู้บริหารแล้วมีความ จำเป็นต้องอยู่ประชุมราชการที่นี่ จำเป็นต้องเดินทางย้อนไม่ว่ากัน แต่เรื่องของการฝึกอบรม มัน ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะถือว่ารู้ล่วงหน้า เดินทางล่วงหน้าได้ และการในการเดินทางของ ท่านไม่ได้ตั้งต้นด้วยเครื่องบิน ไม่ใช่ว่า ซี 6 แล้วท่านจะเดินทางโดยเครื่องบินตลอด ไม่ว่าจะเดิน ทางไปราชการที่ไหน ไม่ใช่ ยกตัวอย่าง ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการที่ปพิษณุโลก ข้าพเจ้ายังนั่งรถ ตู้เลย เพราะบางครั้งไม่จำเป็นต้องเดินทางโดยเครื่องบินก็ได้ หมายถึงว่าซีที่มีสิทธิเดินทางโดย เครื่องบินเดินทางไปกับซีที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ มีสิทธิขึ้นเครื่องบินได้คนเดียว ก็ไปด้วยกัน ได้ ประหยัดกว่า อะไรอย่างนี้เป็นต้น

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:54 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 24
 
คำถาม หากเดินทางโดยเครื่องบินจากเชียงใหม่ ไปลงขอนแก่น แล้วนั่งรถต่อไปโคราชได้หรือไม่

คำตอบ ให้ชี้แจงบอกเหตุผลความจำเป็น เชียงใหม่มาขอนแก่นมาโคราช ประเด็นว่าย้อนหรือไม่ ตอบว่า ไม่ย้อน เพราะขอนแก่นอยู่สูงกว่าโคราช ไม่ต้องพูดถึงเรื่องย้อน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:55 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 25
 
คำถาม กรณีเดินทางโดยเครื่องบินจากเชียงใหม่ลงสุวรรณภูมิ แล้วร่วมเดินทางโดยรถของสำนักฯไปต่อทีนครราชสีมา กรณีนี้เบิกได้หรือไม่

คำตอบ ทำไมต้องขึ้นรถที่สำนักฯ คือทุกคำถามท่านขึ้นต้นด้วยเดินทางโดยเครื่องบินทั้งหมด เพราะท่าน ตั้งต้นแต่แรกด้วยว่าจะบิน เป็นภาระของคนอื่น ให้พิสูจน์ว่าท่านมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร ถ้าท่านบอกว่าเพื่อจะมาขึ้นรถที่สำนักฯ ท่านก็บอกเหตุผลความจำเป็นมาว่าเร่งด่วนหรือไม่ หาก ถามกระทรวงการคลัง ตอบว่าไม่ด่วนเลยค่ะ ถ้าท่านขึ้นต้นด้วยการเดินทางไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม ไม่ด่วนเลยค่ะ เพราะท่านรู้ล่วงหน้า ยกเว้นท่านบอกว่าผู้จัดฯจัดรถให้ไปพร้อมกัน และมีตารางในรถ เช่น การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมกลุ่มคนเอาไว้ นั่นคือเหตุผลความจำเป็นที่ต้องย้อน มานั่งรถที่กรมเพื่อไปพร้อมกัน อย่างนี้เป็นต้น ระเบียบกระทรวงการคลังไม่มีบอกว่าทำไม่ได้ แต่ ท่านต้องบอกเหตุผลความจำเป็นว่าทำไมท่านจึงเดินทางเช่นนั้น มีความจำเป็นหรือไม่ เร่งด่วน หรือไม่ คนนี้สำคัญหรือไม่ที่จะต้องไปให้ทันตรงนั้น

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:57 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 26
 
คำถาม กรณีที่ประชุมราชการและมีกรณี สสจ.ที่ย้อนเส้นทาง จากพังงาหรือว่ากระบี่ที่ย้อนไปขึ้นที่ภูเก็ต เพื่อเดินทางมากรุงเทพฯ และได้ขออนุมัติเดินทางแล้วว่าขากลับเขาจะกลับโดยกลับไปขึ้นที่ภูเก็ต ในการขออนุมัติได้ขออนุมัติเดินทางย้อนเส้นทางเรียบร้อย แล้วมาเบิกที่กรมอนามัย พอมาที่ กรมอนามัย ตรงนี้เราจะต้องขึ้นกรมฯ ขออนุมัติย้อนเส้นทางอีกหรือไม่

คำตอบ การขออนุมัติของท่านเป็นการขออนุมัติใช้เงิน(เบิกจ่าย) มันคนละส่วนกัน อันนั้นเป็นการขอ อนุมัติเดินทาง

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:57 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 27
 
คำถาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ เดินทางมาประชุม/อบรม/สัมมนา โดยไม่ได้นำเอกสารหลักฐานอะไรมาให้ผู้จัด และหน่วยงานผู้จัดได้เบิกจ่ายเงินให้ไปเรียบร้อยแล้ว จะใช้หลักฐานอะไรไปเบิกตามระเบียบฯ, กรณีไม่สามารถหาหนังสือตอบรับหรือใบขออนุมัติเดินทาง จะใช้หลักฐานอะไรมาประกอบการ เบิกจ่ายได้บ้าง

ตำตอบ กรณีนี้เข้าใจว่าอาจเป็นวิทยากรใช่หรือไม่ โดยไม่ได้นำหลักฐานอะไรมาให้เลย ใช้หลักฐานอะไร ก็ได้ ที่สามารถแสดงได้ว่าวิทยากรท่านได้มาแล้ว เราเชิญท่านมา และท่านก็มาแล้ว สามารถใช้ หนังสือเชิญท่านมาแล้วมีอะไรบ้าง มีหนังสือตอบรับ กรมบัญชีกลางจะทำตลอด ใครจะมาก็แล้ว แต่ต้องมีหนังสือตอบรับ แต่ถ้าไม่มีหลักฐานที่ ท่านทำให้วิทยากรเซ็นว่าวิทยากรได้มาเป็น วิทยากรให้เราแล้ว มีวันที่เข้าอบรม มีวิทยากรเข้า เป็นวิทยากร วันที่นี้ อันนั้นก็สื่อได้แล้วว่า วิทยากรท่านมา


สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 14:58 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 28
 
คำถาม ใบตอบรับฯ เพื่อเข้ารับการอบรม โดยหัวหน้าส่วนราชการของผู้เขารับการประชุม/อบรม/สัมมนาเซ็นกำกับ สามารถนำมาประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของผู้เข้ารับการอบรม ได้หรือไม่

คำตอบ หนังสือส่งตัวไม่มี มีแต่ใบตอบรับ แต่ใบตอบรับจริง ๆ ยังไม่เป็นตัวจริงก็ได้ บางทีหนังสือตอบรับ มาแต่ตัวจริงอาจไม่มาก็ได้ แต่ผู้บังคับบัญชาก็เซ็นรับรองมาให้ ถามว่า ผู้ตรวจสอบพอใจหรือไม่ แค่นี้แหละ ถ้าผู้ตรวจสอบพอใจก็ได้ค่ะ เพราะข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าระเบียบกระทรวงการคลัง ไม่ได้กำหนดว่าใช้อะไรหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:02 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 29
 
คำถาม กรณีเบิกค่าพาหนะ โดยใช้รถส่วนตัวไปกาญจนบุรี เดินทางมาจากเชียงใหม่หรือยะลา ต้อง ประมาณการค่าใช้จ่ายระยะทางจำนวนกี่กิโลเมตร วงเงินเท่าใด และระบุหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้ผู้บริหารประกอบการใช้ดุลยพินิจ ใช่หรือไม่ และสามารถเบิกรวมกับค่าแท็กซี่ (Taxi) หรือ เครื่องบิน ได้หรือไม่

คำตอบ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน สำหรับค่าพาหนะมีอยู่ 3 ประเภท คือ 1. ค่าพาหนะประจำทาง 2. ค่าพาหนะรับจ้าง 3. ค่าพาหนะส่วนตัว หลักการ บอกว่าออกเดินทางไปราชการ ท่านต้องเดินทางโดยพาหนะประจำทาง แต่ถ้าใน กรณีที่เส้นทางนั้นไม่มีพาหนะประจำทาง ให้ท่านเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ก็หมายความว่าสอง อย่างนี้ คือ ค่าพาหนะประจำทาง และค่าพาหนะรับจ้าง สามารถเบิกรวมกันได้ ต่อมาท่านบอก ว่าถ้าผู้เดินทางประสงค์จะนำพาหนะส่วนตัวเดินทางมาราชการ ผู้ประสงค์ก็ต้องขออนุมัติเดินทาง โดยพาหนะส่วนตัวจากบ้านหรือที่ทำงานเดินทางไปราชการใช่หรือไม่ ก็หมายความว่าท่านไม่ ประสงค์จะเบิกพาหนะอื่น แต่จะขับรถไปเอง ใช่หรือไม่ ดังนั้นจึงไม่สามารถเบิกรวมกันได้ ยก ตัวอย่าง นั่งรถแท็กซี่(Taxi) จากบ้านไปเชียงใหม่ แล้วนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปสุวรรณภูมิ แล้วนั่งแท็กซี่(Taxi) จากสุวรรณภูมิกลับบ้าน เพื่อไปเอารถส่วนตัวขับรถไปชลบุรี ไม่สามารถทำได้ เพราะว่าเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังไม่ได้ การใช้รถส่วนตัวนั่นก็หมายความว่าตลอดเส้น ทางการเดินทาง ท่านจะเบิกด้วยรถส่วนตัว แล้วท่านต้องเบิกตามหมายเลขทะเบียนรถที่ท่านขอ อนุมัติ เพราะท่านกำลังจะเอารถคันนั้นไป ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถ สามารถใช้รถของ ญาติได้ ท่านก็บอกไป ท่านครอบครองรถท่านต้องรับผิดชอบ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:03 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 30
 
คำถาม การขออนุมัติเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว จำเป็นต้องขับรถเป็นด้วยหรือไม่

คำตอบ ในกรณีที่ต้องการนำรถส่วนตัวไปเอง แสดงว่าท่านต้องขับรถเป็นใช่หรือไม่ เคยมีข้อหารือ เจตนา ในการกำหนดให้เบิกพาหนะส่วนตัวได้ ก็หมายความว่าว่าท่านต้องขับรถได้ เพราะหากท่านให้ คนอื่นขับรถ ท่านจะเริ่มแสวงหาสิทธิประโยชน์ให้บุคคลที่สาม ข้าพเจ้าได้นำตัวอย่างตอบข้อหา รือมาให้ (เอกสารหมายเลขที่ 2)

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:04 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 31
 
คำถาม ข้าราชการที่มีสิทธิรับรถประจำตำแหน่ง แต่ไม่ใช้รถเลือกเอาเงินแทน ไปราชการ เขาก็ขออนุมัติใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ คำถามคือ เขาเอาพนักงานขับรถของ กรมอนุมัติเดินทางไปกับเขา เพื่อขับรถส่วนตัว ถามว่าเขามีสิทธิอนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทาง ไปร่วมกับเขาได้หรือไม่ และเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางให้พนักงานขับรถได้หรือไม่ คำตอบ ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางให้พนักงานขับรถ ไม่มีสิทธิอนุมัติเดินทางด้วยซ้ำ เพราะว่าพนักงาน ขับรถเขาไม่ได้ปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน เขามีหน้าที่ขับรถอยู่แล้ว สามารถเบิก ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวได้ กิโลเมตรละ4 บาทเท่ากัน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:08 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 32
 
คำถาม กรณีที่ขออนุมัติเดินทางโดยรถส่วนตัว พอถึงเวลาไม่นำเอารถส่วนตัวมา เดินทางมาโดย รถประจำทาง รถแท็กซี่(Taxi) เมื่อเบิกจ่ายเอกสารประกอบหากเราหมายเหตุว่าเนื่องจากไม่ได้มา รถส่วนตัว แต่เดินทางไปราชการโดยพาหนะเดินทางประจำทาง สามารถทำได้หรือไม่

 คำตอบ สามารถทำได้ หนังสือขออนุมัติเดินทาง ท่านขอใช้รถส่วนตัว แต่หากมีเหตุจำเป็น เช่น ตอนช่วง เช้ามืดรถเสีย เครื่องไม่ติด แล้วมีรถคันเดียว เป็นต้น จึงจำเป็นต้องเดินทางโดยรถประจำทาง ในรายงานการเดินทางต้องเขียนการเดินทางจริง ๆ ดังนั้นเมื่อท่านไม่ได้เอารถส่วนตัวไป ท่านก็ เบิกรถประจำทางได้ หรือเช้าขึ้นรถเสีย ท่านก็เอาอีกคันไป ไม่ใช่ทะเบียนรถที่ท่านขอ ท่านก็ต้อง กลับมารายงานนายว่ารถที่เคยขออนุมัติไว้เดิม เอาอีกคันไป เหตุผลที่ต้องให้ขออนุมัติ เนื่องจาก หากเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ จะได้เป็นหลักฐานให้ทราบได้ว่ามันเป็นส่วน หนึ่งของการเดินทางไปราชการของเรา บางทีเรื่องเล็กน้อยก็เป็นกลายเรื่องใหญ่ได้เช่นกัน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:09 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 33
 
คำถาม กรณีเดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัว จำเป็นต้องขับรถเป็นหรือไม่ คำตอบ ถ้าตอบตามหลัก ตอบข้อหารือเดิม และถ้าเทียบเคียงจากข้อหารือใหม่นี้ ก็คือท่านต้องขับเอง หมายความว่าท่านต้องขับรถเป็น จะเอาคนอื่นมาขับให้ก็เป็นเรื่องของท่านใช่หรือไม่ แต่ค่าใช้จ่าย เดินทางอะไรเบิกไม่ได้ แต่ถ้าเป็นรถราชการ, พนักงานขับรถ เมื่อไหร่ไม่สามารถเบิกค่าพาหนะ ส่วนตัวได้ เพราะพนักงานขับรถก็มีหน้าที่ขับรถราชการอยู่แล้ว แต่เขาไม่มีหน้าที่ขับรถส่วนตัวให้ ใคร ก็เบิกไม่ได้

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:11 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 34
 
คำถาม กรมอนามัยมีหลักเกณฑ์ว่า หากขึ้นรถไฟปรับอากาศ ชั้น 1 ต้องแนบกากตั๋ว กรณีเชิญคนนอก แต่เราไม่ได้แจ้งให้คนนอกทราบว่าเรามีหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อเขามาเบิกแต่ไม่ได้นำกากตั๋วมา แนบเบิก สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ ท่านต้องคิดเองว่า ท่านต้องใช้กับบุคคลภายนอกหรือไม่ ถ้าเราไม่แจ้งถือว่าเป็นสิทธิของเขา หรือไม่ เพราะเราไม่ได้แจ้งเขา เพราะตามกระทรวงการคลังก็ไม่ได้บอกว่าต้องแนบการตั๋วเป็น หลักฐาน เว้นแต่ว่าเราต้องแจ้งเขาไว้เลยว่าท่านต้องมาพร้อมหลักฐานกากตั๋วผู้จัดถึงจะจ่ายเงินให้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์คนนอกหรือไม่ การเก็บกากตั๋วเป็นกติกาภายใน ดังนั้นถ้าท่าน จะร่วมไปใช้กับบุคคลภายนอก ต้องแจ้งเขาด้วย

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:12 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 35
 
คำถาม เดินทางไปราชการจากจังหวัดขอนแก่นจะไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ จะขอขึ้นเครื่องบินทีจังหวัดอุดรได้หรือไม่ เพราะจังหวัดขอนแก่นไม่มีเครื่องบินไปเชียงใหม่ และจังหวัดอุดรอยู่สูงกว่า จังหวัดขอนแก่น แล้วก็บินตรงไปจังหวัดเชียงใหม่ ได้หรือไม่

 คำตอบ ในประเด็นย้อนเส้นทาง ไม่ถือว่าเป็นการย้อนเส้นทาง

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:13 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 36
 
คำถาม เชิญวิทยากร อาจารย์และคณะจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีคณะมาด้วยท่านหนึ่ง แต่อยู่คนละ หน่วยงานกัน ไม่มีหนังสือตอบรับวิทยากรท่านที่สองซึ่งทราบภายหลัง คำถามคือวิทยากรท่านที่ สองที่หนังสือเชิญก็ไม่มี หนังสือตอบรับก็ไม่มี สามารถเบิกได้หรือไม่

คำตอบ ตกลงว่าท่านจัดอบรมแบบไหน เพราะว่าถ้าเป็นการบรรยาย สามารถจ่ายค่าวิทยากรได้คนเดียว แต่ถ้าจะจ่ายมากกว่านั้น ท่านต้องขออนุมัติเพิ่มเติม เพราะถือว่าอยู่นอกเหนือระเบียบกระทรวง การคลัง ต้องใช้ระเบียบฯ ข้อ 7 ท่านอาจบริหารจัดการได้ตามงบประมาณที่ท่านมีได้ เพราะทุก โครงการควรจะมีระบุข้อสุดท้ายว่า ขอถัวจ่ายทุกรายการ แต่ยังไงก็ต้องรายงานให้ท่านอธิบดี ทราบว่ามีวิทยากรเพิ่ม แต่สามารถบริหารจัดการได้ตามงบประมาณที่ท่านมี และต้องมีหลักฐานที่ แสดงว่าวิทยากรมาแล้ว

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:14 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 37
 
คำถาม จ่ายค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้บุคคลภายนอก, ชาวบ้าน จำเป็นต้องขอหนังสือส่งตัวหรือไม่

คำตอบ หากไม่มีหนังสือส่งตัวก็ต้องแสดงหลักฐานมา หากใช้เลขประจำตัวประชาชนก็ได้ แต่หากมีผู้ เข้าร่วมอบรมมาก ท่านจะต้องถ่ายเอกสารจำนวนมาก ท่านสร้างภาระเกินความจำเป็น ท่าน สามารถใช้ค่าตาราง บอกว่ามีเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ลายเซ็น แล้วก็เซ็นชื่อในข้างท้าย ก็พอแล้ว เพราะหนังสือส่งตัวก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน เพราะไม่มีใครส่งตัวเขามา เขาเป็นชาวบ้าน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:15 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 38
 
คำถาม จัดประชุมชี้แจงให้ชาวบ้านในพื้นที่ อาศัยสถานที่ของ อบต. เวลา 17.00 น. สามารถเบิก ค่าอาหารว่างได้หรือไม่

คำตอบ หากท่านมีเหตุผลความจำเป็น เช่น ชาวบ้านเลิกงานตอนเย็นพอดี กำลังหิวเลย อยากจะจัดเบรก จัดมื้อ เป็นดุลยพินิจ ต้องขออนุมัติเอง เพราะแต่ละกลุ่มคน มีช่วงเวลาไม่เหมือนกัน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:16 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 39
 
คำถาม กรณีที่มีสิทธิเบิกรถไฟนั่งนอนปรับอากาศชั้นสองได้(ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน) แต่เดินทางโดย เครื่องบินซึ่งราคาเท่ารถไฟ จะเบิกค่าเครื่องบินได้หรือไม่ กรณีนี้คือเป็นเด็ก ๆระดับปฏิบัติการ ไม่มีสิทธิขึ้นเครื่องบินหนึ่งคน และมีผู้ใหญ่(มีสิทธิขึ้นเครื่องบิน) อาจไปกันสามคน จึงไปด้วยกัน แต่เวลาการเขียนรายงานการเดินทาง เราให้เขาเขียนเดินทางไปรถทัวร์

คำตอบ เพราะท่านอยากได้ส่วนต่างใช่หรือไม่ หากไม่มีสิทธิขึ้นเครื่องบิน ต้องเบิกราคาปกติของรถทัวร์ เบิกตามสิทธิ เดี๋ยวเขาก็บอกว่าอะไรแพงใช้อันนั้น ต้องเขียนรายงานการเดินทางแบบเครื่องบิน แต่หมายเหตุว่าเบิกเครื่องบินไม่ได้ เพราะระยะเวลาการคำนวณเบี้ยเลี้ยงจะต่างกันเป็นวันเลย ดังนั้นกรณีนี้ต้องว่าเบิกได้ภาคพื้นดิน ให้เขียนว่าเขาเดินทางโดยเครื่องบิน แต่ไม่มีสิทธิบิน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:18 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 40
 
คำถาม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แบ่งกิจกรรมเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นฝึกอบรม ช่วงหลัง เป็นการนิเทศงาน ช่วงฝึกอบรมเบิกที่พักจ่ายจริง ช่วงหลังจะเบิกที่พักเหมาจ่ายได้หรือไม่

คำตอบ เขียนว่าเป็นการฝึกอบรม แต่มีสองช่วง ดังนั้นก็ถือเป็นฝึกอบรมทั้งนั้น ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นก็ต้อง จ่ายจริงทั้งสองช่วง

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:23 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 41
 
คำถาม กรณีจัดอบรม กำหนดการระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2555 และเสร็จวันที่ 4 ตอนเย็น ทางใต้กลับไม่ได้ จำเป็นต้องค้างคืน จึงอยากถามว่าเบิกที่ผู้จัดได้หรือไม่ เพราะโครงการเสร็จสิ้น วันนี้ แต่ถ้าเราจะจ่ายให้เขาได้หรือไม่

คำตอบ ถ้าประสงค์จะจ่าย ก็ต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้า ก็แสดงว่าท่านต้องขออนุมัติผู้จัดล่วงหน้า เนื่องจาก ท่านทราบล่วงหน้าว่าท่านกลับไม่ได้ ให้แจ้งผู้จัดว่าจะขออยู่ต่ออีกคืนหนึ่ง เพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้น ผู้จัดรับทราบแล้วใช่หรือไม่ ผู้จัดต้องขออนุมัติเบิกจ่ายให้ 4 จังหวัด ว่าจะมีคนใน 4 จังหวัดอยู่ ต่อ เพื่อจะเบิกค่าที่พักมากกว่าชาวบ้าน ขออนุมัตินี้หมายถึงขออนุมัติจ่ายเงินนะ เพราะขออนุมัติ เดินทางผู้มาร่วมอบรมเป็นผู้ขอแล้ว เท่ากับว่าผู้จัดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการอบรมใน 4 จังหวัดภาคใต้ใช่หรือไม่ ก็ต้องขออนุมัติหรือถ้าท่านบริหารจัดการได้ในงบประมาณที่มีก็ไม่ว่า กัน แต่จริง ๆ แล้วรู้ล่วงหน้า เพราะว่าคนมาเขาบอกแล้วว่าต้องขอค้างอีก 1 คืน กรณีที่ไม่ขอ แล้วก็ไม่สนใจว่าจะค้างไหน และจะกลับยังไง ก็ต้องกลับไปเบิกหน่วยงานสังกัด อาจจะไม่อยู่ต่อ ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ อาจจะกลับพร้อมกัน แต่ไปค้างที่จังหวัดนครสวรรค์ หรือกรุงเทพฯ แล้วก็ เดินทางต่อเพราะบางคณะขอรถราชการมา ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงด้วย แต่หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้องเสนอแจ้งนาย จะเรียนเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะถ้าเงินไม่พอพิจารณา แน่ เพราะต้องขอเบิกเงินเพิ่ม แต่ถ้าตังพอก็เรียนเพื่อทราบ

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:24 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 42
 
คำถาม วิทยากรบรรยายในโครงการที่ตนเป็นคณะผู้จัด จะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าบรรยาย มีแนวทางใน การพิจารณาอย่างไร

คำตอบ ยกตัวอย่าง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางพรรณี เทียนทอง เป็นผู้จัดอบรม แล้วเป็น วิทยากร ผู้อำนวยการฯ สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าวิทยากรได้หรือไม่ คำตอบคือได้ เขาถาม ว่ามีแนวทางในการพิจารณาอย่างไร ก็ไม่เห็นเป็นประเด็นที่ไม่ปกติ ค่าวิทยากรคือค่าที่ทำการ บ้านมาบรรยาย แต่ค่าเบี้ยเลี้ยงก็คือค่ารับประทานอาหาร เพียงแต่มีกติกาว่า ค่าเบี้ยเลี้ยงของ ท่านต้องถูกหักโดยอาหารมื้อที่ผู้จัด จัดให้

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:26 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 43
 
คำถาม ในวันที่บรรยายไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ ใช่หรือไม่

คำตอบ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกัน ค่าเบี้ยเลี้ยงให้หักค่าอาหารมื้อที่จัดให้ ไม่จำเป็นต้องทำบันทึกรายงานผู้บังคับ บัญชาว่าจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย และจะเบิกค่าสมนาคุณให้วิทยากร ไม่ต้อง มันอัตโนมัติพร้อม วัน และวันที่อยู่แล้ว เพราะถือว่ามีสิทธิเบิกได้ทั้งคู่ เหมือนกับกรณีนี้เช่น คณะกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับค่าเบี้ยประชุม สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ค่าบรรยาย ค่าเบี้ยประชุม มันคนละเรื่องกับ ค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าตอบแทน เจตนาการจ่ายคนละเรื่อง ไม่ซ้ำซ้อนกันเพราะเจตนาจ่ายคนละอย่าง

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:26 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 44
 
คำถาม กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน เทียบซี 8 ได้หรือไม่ คำตอบ กรณีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้องบอกอย่างนี้ว่า เมื่อคลังให้อำนาจ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณเทียบ ท่านต้องเทียบเอง หัวหน้าส่วนราชการคือ กรมฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรมอนามัยคือ อธิบดี แต่ถ้าอธิบดีมอบอำนาจให้สำนัก กอง ศูนย์ฯ ก็มีอำนาจ เพราะเราบอกว่า หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ได้รับมอบหมาย แต่คำว่า หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึงอธิบดีคนเดียว ที่ท่านมอบอำนาจลงมา


สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:27 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 45
 
คำถาม งานวิจัยแล้วมีที่ปรึกษามาให้ หน่วยงานมีจะจ่ายค่าที่ปรึกษาให้ มีอะไรรองรับการเบิกจ่าย หรือไม่

คำตอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต้องมีกฎหมายและระเบียบฯ รองรับ ถ้าไม่มีกฎหมาย และระเบียบฯ รองรับให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง หากท่านประสงค์ที่จะจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ที่มาทำงานให้กับทางราชการ ต้องขอตกลงคลัง ตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายบริหารฯ ปี 49 การจ่าย ค่าตอบแทนกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเป็นการจ่ายตัวบุคคล คำว่าที่ปรึกษา ประเด็นนี้ต้อง แยกกันว่า ถ้าที่ปรึกษาตามระเบียบฯ พัสดุ ที่มีขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงาน อันนั้นเป็นเรื่องการ ต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯพัสดุ แต่ที่ปรึกษาของท่านเป็นเหมือนกับปรึกษางาน เป็นงานๆ ใช่หรือไม่ ดังนั้นไม่ต้องทำตามระเบียบฯ พัสดุ ท่านก็ทำหนังสือขอตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วก็ทำคำสั่งจ้างต่อไป ก็สามารถเบิกจ่ายให้ได้ การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานต้องทำตาม ระเบียบฯ พัสดุ ถ้าเป็นเรื่องของการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจะทำตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่าย บริหารฯปี49 ซึ่งเป็นดุลยพินิจทั้งหมด แต่ต้องทำตามระเบียบฯ พัสดุ ดูที่วงเงิน หากวงเงินรวม เกินต้องทำตามระเบียบฯ พัสดุว่าจะใช้วิธี สอบราคา, ประกวดราคา การจ้างบุคคลธรรมดา สามารถคำนวณเป็นรายคนได้ สมมุติว่าจ้างจำนวน 5 คน แต่คำนวณเป็นคน ไม่ได้หมายถึงว่า แบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพราะเจตนาในการจ้างเป็นจ้างรายคน

สร้างเมื่อ 25/ก.ย./55 15:28 | โดย arunee
 

กลุ่มบล็อก
 
· การตรวจสอบภายใน
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบที่น่าสนใจจ
· ระเบียบอื่น ๆ
· การบริการที่ดี และเทคนิคทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,721 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101