\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home /คุณถาม-เราตอบ
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
1787 views / 0 ความคิดเห็น 23/เม.ย./56 14:40

คำถาม  หากคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นสามีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจำเป็นต้องใช้สิทธิส่วนท้องถิ่นก่อนหรือไม่

 คำตอบ  ไม่จำเป็นใช้สิทธิใครก่อนก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก   จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 กำหนดว่า กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว       โดยรับรองในเบิกว่าเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยรับรองในใบเบิก           แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเบิกภายหลัง ให้ทำหนังสือแจ้งตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

 

Facebook

คะแนน: 0     1787 views / 0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
23/เม.ย./56 14:40กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101