\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home /ถาม - ตอบ ปี 55
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
1274 views / 0 ความคิดเห็น 27/ก.ย./55 12:53

หัวข้อคำถาม
เมื่อหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่งอยู่แล้ว ส่วนราชการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุอีกได้หรือไม่

คำตอบ : ในทางระเบียบเจ้าหน้าที่พัสดุมีด้วยกัน 2 กรณีคือ โดยตำแหน่งกับโดยการแต่งตั้งและไม่ได้บังคับว่าถ้ากรณีหน่ยงานใดมีโดยตำแหน่งแล้วจะแต่งตั้งอีกไม่ได้ ดังนั้นแม้ว่าในหน่วยงานของท่านจะมีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งอยู่แล้ว แต่จะแต่งตั้งให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าพัสดุอีกย่อมทำได้ เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะดำเนินการแต่งตั้งในส่วนนี้

 

ข้อมูลจาก www.audit.pwa.co.th/Webboard/ระเบียบ/.../คำถาม.doc

Facebook

คะแนน: 0     1274 views / 0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
27/ก.ย./55 12:53กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101