กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home /ถาม - ตอบ ปี 55
การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร
1416 views / 0 ความคิดเห็น 26/ก.ย./55 17:07

         คำถาม กรณีฝ่ายชายใช้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ต่อมาฝ่ายชายเกษียณอายุราชการไป      ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นมารดาจะใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรแทน จะต้องปฏิบัติอย่างไร

          คำตอบ  ข้าราชการบำนาญยังคงเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรได้ แต่หาก ประสงค์จะให้     คู่สมรสเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการของบุตร  ให้หน่วยงานที่ภรรยาปฏิบัติราชการแจ้งขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งฝ่ายชายเกษ๊ยณอายุแจ้งการใช้สิทธินั้น ให้ส่วนราชการของคู่สมรสทราบ   และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

Facebook

คะแนน: 0     1416 views / 0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
26/ก.ย./55 17:07กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 7,871 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101