กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home /ถาม - ตอบ ปี 55
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำ
1428 views / 0 ความคิดเห็น 01/เม.ย./55 19:42

 

คำถาม    ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำมีวิธีคำนวนระยะทางอย่างไร

 

คำตอบ    การเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำ   หากย้ายตามคำร้องขอของตนเอง     ให้งดเบิก    แต่หากย้ายตามความประสงค์ของทางราชการ    ให้บิกค่าขนย้ายได้ตามระยะทาง (กม.) ใน   อัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้ถือระยะทางระหว่างท้องที่ (ระดับตำบล)  ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งเดิมกับท้องที่ (ระดับตำบล)  ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่  โดยใช้ระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวง  หากไม่มีให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของทางการอื่นที่ตัดผ่าน  เช่น ระยะทางของเทศบาล กรณีไม่มีระยะทางของทางการให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางช่วงดังกล่าวได้

Facebook

คะแนน: 0     1428 views / 0 ความคิดเห็น โดย pimwadee -
01/เม.ย./55 19:42กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,088,920 คน
กรมอนามัย