ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· เมษายน 2554 (31)
· พฤษภาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2556 (1)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
 


 

Links
 
·เว็บ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
Home /คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่8
แผนการสอนโรงเรียนพ่อแม่
3755 views / 2 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:48

การจัดการความรู้ : แผนการสอนโรงเรียนพ่อแม่

งานตามภารกิจ : การดำเนินการสอนในโรงเรียนพ่อแม่

เป้าหมาย : การสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ เป็นการดำเนินงานร่วมในทีมสหสาขา ซึ่งมีการดำเนินงานและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การสอนนั้นยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงอย่างครบถ้วน เมื่อมีการสำรวจสาเหตุลงไปพบว่าประเด็นที่ทำให้การสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น เนื่องจาก แผนการสอนไม่ถูกนำไปใช้งานจริงตามที่กำหนดมาเพราะเป็นแผนการสอนที่ไม่ได้เกิดจากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เป็นผู้สอน และไม่มีการควบคุมกำกับที่ชัดเจน ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของแผนการสอน ปัจจุบันเมื่อมีการทดลองควบคุมกำกับในปี 2553 และมีการนำแผนการสอนมาวัดผลสมรรถนะผู้สอนจึงเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นางศศิชล หงษ์ไทย 2. นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนะ 3. นางสาวสาริศา สืบจากดี 4. นางสุจิตรา บางสมบุญ 5. นางสาววิจิตรา ค้ำชู
Facebook

คะแนน: 0     3755 views / 2 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:48ความคิดเห็นที่ 1
 

อยากรู้จังค่ะว่า ปี2553สร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างไร และ วิธีการควบคุมกำกับที่ว่านั้นเป็นอย่างไร


สร้างเมื่อ 12/เม.ย./54 11:05 | chatlada
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
สวัสดีค่ะ พี่ใหญ่ KM

กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างและวิธีการควบคุมกำกับอย่างไร?  • ก็ขอเล่าถึงอดีตนิดนึงว่าเริ่มแรกแผนการสอนมาจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรเขียน  ปัญหาคือ เขียนแค่ให้มี แต่ไม่ถูกนำมาใช้


  • จึงเกิดกระบวนการคิดว่าจะทำอย่างไรดีนะ ให้มีการนำมาใช้จริง ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของแผนการสอน ไม่ใช่ทำแค่ให้ผ่านมาตรวจประเมินสายใยรักเท่านั้น  ...


  • ก็เลยใช้การสุ่มประเมินจากผู้สอน(ให้ผู้สอนประเมินตนเอง) โดยลอกกระบวนการสอนตามแผนการสอนที่เขียนแล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม  แล้วประเมินว่าใช้กระบวนการตามนั้นหรือไม่ ทั้งในเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียน เนื้อหาที่สอน และสื่อที่ใช้....คิดเหมือนกันใช่มั้ยค่ะ มีอคติแน่ๆ แต่ผลที่ตามมาจริงๆคือ ผู้สอนก็เริ่มตื่นตัว ขอย้อนกลับมาทบทวนแผนการสอนมากขึ้น 


  • ให้ผู้รับบริการประเมินผู้สอน โดยตัวเราซึ่งเป็นคนกลางไปประเมินเอง โดยการทวนสอบว่าได้รับการสอนในเรื่องต่างๆ ตามแผนการสอนที่เรากำหนดไว้หรือไม่....แล้วนำข้อมูลย้อนกลับไปหาผู้สอน


  • ให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นร่วมในเนื้อหาแต่ละหลักสูตรว่าเรื่องใดที่สนใจ มากน้อยต่างกันอย่างไร แล้วส่งผลกลับไปให้ผู้สอน


  • และสำคัญในปีนี้ทีม HRD ให้กำหนดทักษะการเป็นผู้สอน เป็น specific competency ของงานโรงเรียนพ่อแม่ ก็เลยยิ่งทำให้ผู้สอนแต่ละคนหันมาให้ความสนใจกับแผนการสอนมากขึ้น เพราะในรายละเอียดจะมีทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องของความรู้ และการนำไปใช้


  • เดิมปี 53 ใช้ประเมินแบบนี้ปีละ 2 ครั้ง หลักสูตรละ 30 คนรวมทั้งหมดก็ 14 หลักสูตร ใน 4 หน่วยงานหลัก (ANC-PP-NICU-WCC) และประชุมปีละ 2 ครั้งชี้แจงผลให้คณะกรรมการบริหารทราบและร่วมพิจารณา


  • ปีนี้ลดลงเหลือปีละ 1 ครั้ง แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปรับแผนการสอนใหม่เพื่อให้ตรงกับการปฏิบัติมากที่สุด แล้วสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

สร้างเมื่อ 28/เม.ย./54 21:14 | โดย sasichol
 

กลุ่มบล็อก
 
· ขุมทรัพย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่8
· คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่8
· การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· I_YING
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group
· รักคำมี sing