กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
สาระสุข
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· สิงหาคม 2553 (6)
· กรกฎาคม 2554 (1)
· มกราคม 2555 (2)
 

Links
 
·โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
Home
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๘๐ ปี ปี ๒๕๕๔
1727 views/0 ความคิดเห็น 16/ม.ค./55 11:30


ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๘๐ ปี
ในการประกวด "๑๐ ยอดฟันดี วัย ๘๐ ปี"

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปาก
๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๘๐ ปี ชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ ได้แก่
๑. นายอาแว แวสาและ อายุ ๘๕ ปี มีฟัน ๓๒ ซี่ จากจังหวัดนราธิวาส
๒. นางประเสริฐ งอกงาม อายุ ๘๒ ปี มีฟัน ๒๘ ซี่ จากจังหวัดสุโขทัย
๓. นาวิทยา ชาตะรัตน์ อายุ ๘๕ ปี มีฟัน ๓๒ ซี่ จากจังหวัดสงขลา
๔. นางดอกไม้ เคียนทอง อายุ ๘๑ ปี มีฟัน ๒๙ ซี่ จากจังหวัดลพบุรี
๕. นางพยม นุ่นประสิทธิ์ อายุ ๘๖ ปี มีฟัน ๒๘ ซี่ จากจังหวัดชัยนาท
เรื่องของการทำความสะอาดช่องปาก
- สมัยก่อน ทำความสะอาดฟัน โดยการอมเกลือ ใช้ใบข่อย / ถ่านจากต้นฝรั่งบดผสมเกลือ / เปลือกหมาก / เปลือกมพร้าวผสมถ่ายบด เกลือบด / ขี้แรด / ไม้ซูกี ถูฟัน
- ปัจจุบัน แปรงฟันโดยใช้ยาสีฟัน ใช้ไม้จิ้มฟัน ใช้ไหมขัดฟัน
ชอบรับประทานอาหาร ประเภท ปลา น้ำพริก ผักต้ม ผลไม้
เคล็ดลับฟันดี ได้แก่ "แปรงฟันให้สะอาด กินให้เพียงพอ ไม่กินของแข็ง" "อมน้ำเกลือก่อนสักพัก ตามด้วยการแปรงฟัน" "ไม่กินของจุบจิบ" "ต้องมีอารมณ์ดี เพราะว่า ถ้าอารมณ์ไม่ดี การดูแลจะไม่ดี" 

Facebook

   1727 views/0 ความคิดเห็น โดย nontalee -
16/ม.ค./55 11:30


ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี ปี ๒๕๕๔
2095 views/0 ความคิดเห็น 16/ม.ค./55 11:15

ผู้สูงอายุฟันดี วัย 90 ปี ปี 2554
 
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี
ในการประกวด "๑๐ ยอดฟันดี วัย ๘๐ ปี"
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปาก
๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี ชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ ได้แก่
๑. นางสาวบุญทอง ท้าวคำพันธุ์ อายุ ๙๑ ปี มีฟัน ๓๒ ซี่ จากจังหวัดลำปาง
๒. นางมณฑา ท้วมจุ้ย อายุ ๙๐ ปี มีฟัน ๒๘ ซี่ จากจังหวัดนครปฐม
๓. นางเป็น แสงมาศ อายุ ๙๔ ปี มีฟัน ๓๒ ซี่ จากจังหวัดศรีสะเกษ
๔. นายสมควร ศรีบุรินทร์ อายุ ๙๔ ปี มีฟัน ๒๘ ซี่ จากจังหวัดเลย
๕. นางสี สมสี อายุ ๙๗ ปี มีฟัน ๒๗ ซี่ จากจังหวัดสระบุรี
๖. นางเช้า ยรรยง อายุ ๙๐ ปี มีฟัน ๒๙ ซี่ จากจังหวัดพิจิตร
เรื่องของการทำความสะอาดช่องปาก
- สมัยก่อน ทำความสะอาดฟัน โดยการอมเกลือ ใช้ทรายในแม่น้ำ / ใบข่อย ถูฟัน
- ปัจจุบัน แปรงฟันโดยใช้ยาสีฟัน บ้วนปาก ร่วมกับใช้นิ้วจิ้มเกลือถูฟัน
ชอบรับประทานอาหาร ประเภท ปลา ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ น้ำพริก ผักต้ม
เคล็ดลับฟันดี ได้แก่ "กินผักกับน้ำพริก" "แปรงฟัน และใช้เกลืออม" "กินผลไม้เป็นประจำ"
 
Facebook

   2095 views/0 ความคิดเห็น โดย nontalee -
16/ม.ค./55 11:15


ดูงาน ผู้สูงอายุ ที่แคนาดา ... Brock Fahrni Pavillion
2277 views/0 ความคิดเห็น 13/ก.ค./54 10:22

28 มิย.54
 
วันแรกของการศึกษาดูงาน ระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ ประเทศแคนาดา เราเริ่มกันที่ Brock Fahrni Pavilion ที่เมือง Vancouver ก่อน เพื่อดูในเรื่อง Long Term Care Facilities ด้านการบูรณาการสุขภาพช่องปาก กับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
 
Brock
 
Brock Fahrni Pavilion เป็น 1 ใน 5 facilities ของ Providence Health Care ใน Vancouver ซึ่งจะมี Acute Hospital 2 แห่ง (St.Paul’s และ Mount Saint Joseph Hospital), Rehabilitation hospital 1 แห่ง (Holy family hospital), Multi-level care facility 1 แห่ง (Youville Residence) และ Pavilion 2 แห่ง (Brock Farhni และ Langara and Heather Pavilion)
 
Brock Fahrni Pavilion เป็นสถานที่ที่ให้บริการแบบ Long Term Care 24 ชั่วโมง ให้บรรยากาศเหมือนบ้านแก่ผู้ที่เข้าพักอาศัย (Residential care) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150 คน แบ่งการดูแลเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณ 74 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่พบมีอายุ 90 ปี 1 คน และกลุ่มอายุอื่นๆ ก็สามารถเข้าพักได้ ผู้ที่เข้าพักเป็นผู้ที่ช่วยตัวเองได้บ้าง จนถึงช่วยตัวเองไม่ได้ Brock Fahrni Pavilion ตั้งมาได้ประมาณ 25 ปี สนับสนุนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ผู้ก่อตั้ง ได้แก่ Dr.Brock Fahrni ซึ่งเกษียณอายุราชการจาก UBC’s School of Rehabilitation Medicine เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Geriatrics) และกระบวนการชราภาพ (Aging process) เขามีผลงานในเรื่อง การต่อต้านความเชื่อที่ว่า กระบวนการชราภาพ เป็นโรค (Aging was a disease) และมีความต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้โดยอาศัยโปรแกรมสนับสนุนต่างๆ
 
ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าพัก ต้องมี Insurance coverage หรือกรณีอื่นๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน หรืออยู่ในโครงการของ University of British Columbia (ที่นี่เขาเรียกย่อว่า UBC ... มีเรื่อง joke ที่มีคนถาม ท่านรองฯ สมศักดิ์ ว่า ดูอะไรที่ UBC ทำเอาท่านงงๆ ไปพักหนึ่ง เพราะมัวไปนึกถึง UBC บ้านเรา ... ก็ TV ไง ... อิอิ ขำมะ)
 
การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
 
ผู้เข้าพักจะได้รับการบริการตาม Medical Service Plan (MSP) ซึ่งเป็นระบบประกันของประเทศแคนาดา การให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นบริการพิเศษขึ้นไป เช่น การบำบัดรักษาเท้า (podiatry), Cable TV, bus transportation, special activities, hair dressing หรืออื่นๆ ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่ม รวมทั้ง การรักษาทางทันตกรรม ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเช่นกัน
 
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้เข้าพักได้รับการดูแลโดย Care Aids มีพยาบาลเป็น supervise ซึ่งผู้เข้าพักจะได้ทำกิจกรรม Daily brush และ Cleaning Denture
 
 
นี่เป็นส่วนหนึ่งของห้องทำกิจกรรมของผู้สูงอายุที่นี่ค่ะ
 
กิจกรรมที่มีใน Brock Fahrni Pavilion
 
... กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีแสดงความคิดความสามารถ เขาเน้นด้านศิลปะ ตั้งแต่ apinting, ceramics, paper mache, woodwork, needlecrafts, mosaic และอื่นๆ
 
 
 
... กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพจิต ได้แก่ Roman Catholic Mass, Memorial Services และ Hymn Sings
 
 
... กิจกรรมการสัมผัสธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณสวนต้นไม้ ดอกไม้ สำหรับผู้ต้องการพักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติ
 
 
... จะมีบริการพาผู้สูงอายุไปนอกสถานที่ด้วย ตามช่วงเวลาที่กำหนดให้
 
มีที่ให้บริการผู้ช่วย 2 ชั้น แต่ละชั้นจะมีบุคลากรประจำ ได้แก่ 1 Occupational Therapist, 1 Physio-therapist, 1 Dietitian, 1 Social worker และ 2 Care workers นอกจากนั้น จะมี Volunteer Staff ที่อาสาเข้ามาร่วมทำกิจกรรม ซึ่งจะมีตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
 
การให้บริการทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 
ถามเขาว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไร ก็พบว่า ผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 80 ปี และนั่งรถเข็นกันหมดแล้ว การดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ดูแลจึงต้องช่วยเหลือ ทำความสะอาดช่องปากให้ด้วย ในด้านการบริการทันตกรรม ผู้ที่อยู่ในระบบประกัน จะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากฟรี ส่วนผู้ไม่อยู่ในระบบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ และจะได้รับการนัดมารับการรักษาทางทันตกรรม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย เครื่องยกตัวคนไข้ค่ะ ... ต้องมีผ้ามาสอดเพื่อคล้องตัวคนไข้อีกทีหนึ่ง แต่ไม่สามารถถ่ายภาพจริงมาให้ชมได้ค่ะ ... เขาสงวน
 
 
สิ่งที่ได้รับจากการดูงานที่นี่ พบว่า
 
... ที่ Brock Fahrni Pavilion เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องการได้รับการดูแลจากผู้ดูแลเป็นพิเศษแล้ว การบริการจึงเน้นบทบาทของผู้ดูแล กับผู้ให้การรักษาเป็นส่วนใหญ่ มีการให้บริการทำความสุขภาพช่องปากให้ผู้เข้าพักทุกคน และการให้บริการรักษาทางทันตกรรม รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมงานด้านศิลปะ สุขภาพจิต และสภาวะแวดล้อมด้วย
 
Facebook

   2277 views/0 ความคิดเห็น โดย nontalee -
13/ก.ค./54 10:22


บทเรียนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
3316 views/0 ความคิดเห็น 18/ส.ค./53 16:09

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในจังหวัดต้นแบบ ... เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ในประเด็น / รูปแบบ / ระบบ / แนวทางการดำเนินงาน และระบบสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างครบวงจร
 
ฟังเรื่องเล่าที่นี่ได้นะคะ
 
 
 
Facebook

   3316 views/0 ความคิดเห็น โดย nontalee -
18/ส.ค./53 16:09


ศึกษาดูงาน บริษัท NOKPCT
6067 views/0 ความคิดเห็น 08/ส.ค./53 23:20

 
ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วม ศึกษาดูงาน บริษัท NOKPCT ต้องขอชื่นชมมาก ว่า ของเขาเต็มรูปแบบจริงๆ มีหลักการทำงาน ทิศทางการทำงาน ผู้รับผิดชอบงาน อำนาจหน้าที่ และได้รับการยอมรับ อย่างเด่นชัด
 
สำนักจัดการความรู้ กรมอนามัย ช่างสรรหาที่ศึกษาดูงานได้ดีจริงๆ ผู้ที่ไปได้เพิ่มพลังมากมาย ที่จะมา create งานต่อยอดจากกิจกรรมเดิมของหน่วยงาน ... ดิฉันก็ได้ข้อคิดในเรื่องของการพัฒนาในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ที่จะนำมาพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง สมรรถนะการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็น OpenSource ซึ่งกำลัง Top Hits กันขณะนี้ ที่สำนักทันตฯ
 
มีเรื่องเล่ามาฝาก ที่นี่ค่ะ ... รวมเรื่อง โอ้โห NOKPCT ...
 
 
Facebook

   6067 views/0 ความคิดเห็น โดย nontalee -
08/ส.ค./53 23:20


อบรม OpenOffice ด้วย Impress วันที่ 4
4735 views/0 ความคิดเห็น 06/ส.ค./53 10:00

 
วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม OpenOffice คุณหมอวรวิทย์ ใจเมือง มือโปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักทันตฯ ค่ะ เป็นผู้มาแลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้งาน OpenOffice | Impress ค่ะ
 
 
แล้วคุณจะประทับใจ
 
Facebook

   4735 views/0 ความคิดเห็น โดย nontalee -
06/ส.ค./53 10:00


อบรม OpenOffice ด้วย Calc วันที่ 3
4972 views/2 ความคิดเห็น 05/ส.ค./53 09:27

 
วันนี้ เป็นเรื่องของการอบรม Calc โดย อ.เสน่ห์ นายช่างไฟฟ้าของสำนักทันตฯ แต่อาศัยเป็นนักศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ... เลยได้อาศัยประสบการณ์การทำสารพัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเธอ มา share ประสบการณ์ให้กับ ชาวสำนักทันตฯ ค่ะ
 
 
 
Facebook

   4972 views/2 ความคิดเห็น โดย nontalee -
05/ส.ค./53 09:27


อบรม OpenOffice ด้วย Writer วันที่ 2
3915 views/0 ความคิดเห็น 04/ส.ค./53 09:45

 
วันนี้ 4 สค.53 เป็นวันที่ 2 ของการอบรม OpenOffice (Writer) อ.น้องอู๋ เป็นวิทยากรวันที่สองค่ะ วันนี้ผู้คนเข้ามาอบรมมากหน้าหลายตาจริงๆ
 
การอบรมในวันนี้ เราก็หวังไว้ว่า จะได้บุคลากรที่สามารถพิมพ์งานได้ด้วยโปรแกรม Writer กันได้คล่องตัวขึ้น และนำไปใช้งานได้จริงๆ ต่อไป
 
 
 
 
การอบรมครั้งนี้ เราได้รับบริการจากกองแผนงานค่ะ
จัดอบรมที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน กรมอนามัยนี่เอง
ครบเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ ที่นี่ค่ะ
 
Facebook

   3915 views/0 ความคิดเห็น โดย nontalee -
04/ส.ค./53 09:45


D-Day อบรม OpenOffice ด้วย Writer
4683 views/2 ความคิดเห็น 03/ส.ค./53 14:10

 
สำนักทันตฯ เปิดช่องทางการนำโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน (OpenOffice) มาใช้เพื่อการพิมพ์งาน ให้กับบุคลากรในสำนักฯ ... เริ่มดำเนินการวันนี้แล้ว คือ 3 กค.53 โดยทีมงาน คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักทันตสาธารณสุข
 
... ท่านผู้อำนวยการสำนักทันตฯ ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ได้กล่าวเปิดงาน และได้ให้นโยบายในการนำโปรแกรม OpenOffice มาใช้ให้ได้ทั่วถึงทั้งองค์กร โดยเร็วที่สุด โดยให้ใช้โอกาสนี้ ในการเรียนรู้ และฝึกทักษะการทำงานไปด้วยกัน
 
วิทยากรวันนี้ เป็นวิทยากรที่ได้รับการอบรมจาก กองแผนงาน กรมอนามัย และมีทักษะการทำงานด้วยการใช้โปรแกรม OpenOffice (writer) เป็นอย่างดี ... นำภาพวิทยากรมาฝากค่ะ
 
 
ผอ.สุธา เปิดการอบรมในวันนี้ค่ะ
อ.น้องอู๋ ค่ะ ... คุณรัตนาภรณ์ มั่นคง
ขณะนี้ กำลังสอนอยู่พอดี
ลูกศิษย์คนหนึ่ง คือ คุณหมอแว่น ... วราภรณ์ ค่ะ
 
นักเรียนรุ่นที่ 1 รุ่นบุกเบิกการใช้งาน OpenOffice (Writer) ของสำนักทันตฯ ค่ะ
 
Facebook

   4683 views/2 ความคิดเห็น โดย nontalee -
03/ส.ค./53 14:10


หน้า 1 2
กลุ่มบล็อก
 
· ICT ทันตฯ
· ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
· การจัดการความรู้
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,217,098 คน
กรมอนามัย