\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชาญยุทธ
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /ระเบียบพัสดุ
การส่งประกาศประกวดราคาที่ไม่ชอบด้วยข้อ 45
1967 views / 0 ความคิดเห็น 09/ต.ค./54 23:05

กรณีศึกษา
 
โรงพยาบาล ส. ปิดประกาศ ณ ที่ทำการโดยเปิดเผยตรงตามข้อ 45
(1) แต่ส่งประกาศไปทางวิทยุชุมชน
(2) และสถานีวิทยุ อสมท.ในจังหวัด
(3) ส่งไปยังที่ว่าการอำเภอต่างๆ
(4)ซึ่งมิใช่กรมประชาสัมพันธ์และศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการทางส่วนกลางและไม่ส่งให้ สตง.ส่วนภาค(5)
 
มติกวพ.  ปรากฎว่ามีผู้เข้าเสนอราคาเพียงราคาเดียว แม้จะถูกต้องตามเงื่อนไข ต่ำกว่าราคากลาง และงบประมาณไม่เกน 10 % แม้ระเบียบข้อ 51 จะเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ยกเลิกก็ตาม  แต่หากโรงพยาบาล เผยแพร่เอกสารตามระเบียบฯ อาจทำให้ส่วนราชการได้ประโยชน์มากกว่านี้ จึงไม่อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 45 ตามที่ขอมา
 
Facebook

คะแนน: 0     1967 views / 0 ความคิดเห็น โดย chanyut
09/ต.ค./54 23:05กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101