\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชาญยุทธ
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /งานก่อสร้าง
การคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร
2783 views / 0 ความคิดเห็น 15/มิ.ย./54 10:25

        การคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร  ในส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายแล้วบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากนั้น ให้นำไปรวมกับราคากลางที่ได้จากค่างานต้นทุนรวมคูณด้วยค่า Factor F แล้ว ได้เลย
          ปัญหาที่พบ คือ มิได้แยกครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อออกมาต่างหาก แต่นำไปรวมคำนวณในส่วนของค่างานต้นทุนโดยคิดในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (ในบางกรณีใช้ราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและติดตั้งเข้าไปด้วย) แล้วนำไปรวมเป็นค่างานต้นทุนและคูณกับค่า Factor F อีก
 
        ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายการดำเนินการบางรายการกำหนดไว้ให้แล้วในส่วนของ Factor F  แต่นำมาคำนวณที่ค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายพิเศษฯ อีก ทำให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง  ค่าทำป้ายบอกชื่องานและป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ และค่าที่พักคนงานในกรณีที่ไม่สามารถให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง  เป็นต้น
Facebook

คะแนน: 0     2783 views / 0 ความคิดเห็น โดย chanyut
15/มิ.ย./54 10:25กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101