... เรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ... เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ... เรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ...
สายะเวส kittinun
 
... เรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ...
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2559 (1)
 

Home
สอบถามเรื่อง Cluster
552 views/0 ความคิดเห็น 11/มิ.ย./59 16:56

การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อยากสอบถามว่ามีงานที่เกี่ยวกับ cluster หรือไม่ครับ

Facebook

   552 views/0 ความคิดเห็น โดย kittinun
11/มิ.ย./59 16:56


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ความเคลื่อนไหวการประชุม CIPO/Cluster กรมอนามัย
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· ITdoctor
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 10,152 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553
กองแผนงาน (Planning Division)
ติดต่อผู้ดูแล โทร 025904293 และ 025904300