กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯระหว่างประเทศ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯระหว่างประเทศ
รัตนพิบูลย์ numpueng
 
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯระหว่างประเทศ
 
 

Archives
 
· สิงหาคม 2553 (1)
 

Home
สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัท NOK Precision Component (ประเทศไทย)
2037 views/3 ความคิดเห็น 04/ส.ค./53 15:43

     ข้าพเจ้านางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ได้มีคำสั่งให้เข้าร่วมศึกษาดูงานของบริษัท NOK Precision Component (ประเทศไทย) และสรุปแลกเปลี่ยนในทีมงานดูงานระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2553
     สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานคือ ได้รู้แนวคิดและองค์ประกอบในกระบวนการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานของบริษัทและการทำให้องค์กรเป็นองค์การเรียนรู้ (LO)ที่ยั่งยืนคือพนักงานทุกคนมีความสุขทั้งกายและใจในการทำงานและกิจกรรม ต่างๆ
    คนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการจัดการความรู้ คือต้องมี ใจเปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า
และมองปัญหาเป็นขุมทรัพย์แล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความรู้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้สิ่งที่สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนที่จะทำคนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่น
เครื่องมือเทคโนโลยี ช่องทาง แหล่งเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การสื่อสารในองค์กรอย่างทั่วถึง ยกย่องชมเชยและให้รางวัล
    ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างให้ทุกคนเอาจริง สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือตั้งแต่ระดับสูงจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน
   เมื่อเกิดความรู้แล้วต้องทำให้อยู่ในสินทรัพย์ทางความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ในรูปแบบของ Knowledge Asset เช่น One Poit Lesson, (OPL) Website
 
    
Facebook

   2037 views/3 ความคิดเห็น โดย numpueng
04/ส.ค./53 15:43


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· งานการจัดการความรู้
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· อ.ฮกหลง
· วุฒิชัย ชุมพลกุล
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 4,731 คน
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-801160-61 FAX. 053-140143