\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
อินทนู areeya
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· เมษายน 2556 (32)
· กันยายน 2556 (2)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย)
1091 views / 0 ความคิดเห็น 28/เม.ย./56 22:11

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย)

  • ประเภท ก  ได้แก่  ข้ามเขตจังหวัด  จากอำเภออื่นไป อ.เมือง ในจังหวัดเดียวกัน
  • ประเภท ข  ได้แก่  ไปต่างอำเภอในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น อ.เมือง  ไปอำเภอที่ตั้งสำนักงาน  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร

                  ข้าราชการ         ประเภท ก          ประเภท ข

                    ซี 1 - 2                  180                      108

                    ซี 3 - 8                  210                      126

                  ซี 9 ขึ้นไป               240                      144

 

Facebook

คะแนน: 0     1091 views / 0 ความคิดเห็น โดย areeya
28/เม.ย./56 22:11กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· งานตรวจสอบ
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
· เงินทดรองราชการ
· ควบคุมภายใน
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· การตรวจสอบ IT
· การให้คำปรึกษา56
· การให้คำปรึกษา56-ann
· ประเด็นถามตอบ57
· ถาม-ตอบ_ปี58(รอบ1)_ann
· ถาม/ตอบ(ปี58_รอบ2)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101