\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
beam
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (31)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /ระเบียบพัสดุ
การควบคุม (การเก็บรักษาพัสดุ)
746 views / 0 ความคิดเห็น 25/เม.ย./56 09:33

การเก็บรักษาพัสดุ

ข้อ 151 พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบนี้เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 152 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียน
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

Facebook

คะแนน: 0     746 views / 0 ความคิดเห็น โดย beam
25/เม.ย./56 09:33กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบพัสดุ
· คุณถาม-เราตอบ
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ประเด็นถาม-ตอบ การจัดการความรู้ beam
· ถาม-ตอบ ตรวจสอบ
· beam
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101