กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
ชาญยุทธ
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
10778 views/31 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 19:49

ถาม ตอบ

เรื่องค่าเช่าบ้าน

 

 

    ก่อนตอบคำถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ขอแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาขั้นต้นว่าตนมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ โดยพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ดังนี้

  1. ย้ายตามคำร้องขอของตนเองหรือไม่
  2. มีบ้านพักที่ทางราชการจัดให้หรือไม่
  3. มีบ้านของตนเองหรือคู่สมรส โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน หรือไม่

หากไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นทั้ง 3 ข้อ ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยให้พิจารณาในแต่ละท้องที่ และในการย้ายแต่ละครั้ง ซึ่งการเบิกค่าเช่าบ้านไม่ใช่สิทธิติดตัวไปตลอด ต้องพิจารณาในการย้ายแต่ละครั้งและในแต่ละท้องที่

Facebook

   10778 views/31 ความคิดเห็น โดย chanyut -
22/มี.ค./57 19:49


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 940,535 คน
กรมอนามัย