ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ภาคภูมิ tuenjaipakpum
 
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2554 (6)
· พฤศจิกายน 2554 (15)
· ธันวาคม 2554 (10)
· มกราคม 2555 (1)
· กุมภาพันธ์ 2555 (1)
· มีนาคม 2555 (6)
· เมษายน 2555 (1)
· พฤษภาคม 2555 (5)
· มิถุนายน 2555 (8)
· กรกฎาคม 2555 (4)
· สิงหาคม 2555 (2)
· กันยายน 2555 (8)
· ตุลาคม 2555 (1)
· ธันวาคม 2555 (10)
· มกราคม 2556 (4)
· มีนาคม 2556 (3)
· มิถุนายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (4)
· พฤศจิกายน 2556 (1)
· กุมภาพันธ์ 2557 (2)
 

Links
 
·Facebook ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
 
Home /ศูนย์อนามัยที่ 1
ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2557"
1854 views/0 ความคิดเห็น 17/ก.พ./57 16:01

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดทำโครงการ

"อบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2557"

รุ่นที่ 1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ

วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 3,000.-

รุ่นที่ 2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กระดับสูง

วันที่ 22-25 เมษายน 2557 ค่าลงทะเบียน 4,500.-

ณ โรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สถานอนามัยเด็กกลาง)

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ

**งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้ฯ 02-521-6553**

 

 

 

Facebook

   1854 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
17/ก.พ./57 16:01


ศูนย์อนามัยที่ 1 CONFERRENCE-1 มีค. 2556
1201 views/0 ความคิดเห็น 04/มี.ค./56 09:28

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯจัดประชุม CONFERRENCE ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฯ วันที่ 1 มีค. 2556 ณ ห้องประชุมมรกต ศูนย์อนามัยที่ 1

**********************************

ภาพและข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 1

*********************************************

Facebook

   1201 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
04/มี.ค./56 09:28


ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"
1146 views/0 ความคิดเห็น 12/ม.ค./56 08:48

สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดงาน

"วันเด็กแห่งชาติ"ประจำปี 2556 โดยมี

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้โดยมี

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 และ

นพ.จิรัตน์ ตั้งฐิตวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

วันศุกร์ที่ 11  มกราคม2556 ณ สถานอนามัยเด็กกลาง

***********************

ภาพ และ ข่าว โดยทีม  ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

***********************

Facebook

   1146 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
12/ม.ค./56 08:48


ศูนย์อนามัยที่ 1 รับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย จากแพทย์หญิงแสงโสมฯ กรมอนามัย
1193 views/0 ความคิดเห็น 10/ม.ค./56 12:15

ศูนย์อนามัยที่1 จัดประชุมรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการศูนย์อนามัย โดยมีแพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ไพลิน วันที่ 10 มกราคม  2556

*****************

ภาพและข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้

และการศึกษาด้านสุขภาพ

***************************

Facebook

   1193 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
10/ม.ค./56 12:15


ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดศึกษาดูงานประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพในเขต1
966 views/0 ความคิดเห็น 28/ก.ย./55 14:22

                     วันที่ 24-26 กันยายน 2555 ศูนย์อนามัยที่1 กรุงเทพฯ

จัดKMประเด็นยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและศึกษาดูงาน

ณ ศาลาไทย บ้านกรูด

               จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 4  จังหวัด ได้แก่

จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.อ่างทอง

                         รวมทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

และปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2556 ต่อไป

****************************

ภาพและข่าว โดย ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

  ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

******************************************************************

Facebook

   966 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
28/ก.ย./55 14:22


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ศูนย์เด็กเล็ก
· โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
· นมแม่
· กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
· การจัดการความรู้
· บันทึกความดี
· บันทึกความดี
· KM
· ศูนย์อนามัยที่1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม
· ศูนย์อนามัยที่1มอบสิ่งของแก่ศูนย์พักพิงม.ราชมงคลฯ
· ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
· กลุมจัดการฯ
· ศูนย์อนามัยที่1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม
· อนามัยสิ่งแวดล้อม
· กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
· กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้
· กลุ่มจัดการความรู้ ศอ1
· ศูนย์อนามัยที่ 1
· ศูนย์อนามัยที่ 1
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
· งานมหกรรมอำเภอสุขภาพดีประจำปี 2556
· งานประชาสัมพันธ์
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yongyot
· ชะรัดรัมย์ mmt5001
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,369 คน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 18 หมู่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร: 02-521-3056, 02-521-3064, 02-521-3066, 02-521-6550-2 แฟกซ์ : 02-521-0226
Copyright © 2009 All Rights Reserved.