\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
nutta
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (8)
 

Home /สารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกฯ
2502 views/0 ความคิดเห็น 14/มิ.ย./54 15:48

ตามหนังสือสำนักนายนรัฐมนตรี ที่ นร 1002/ว3(เลขไทย)ลงวันที่ 19 มกราคม 2533 กำหนดเรื่องการเขียนและการพิมพ์หนังสือราชการ
Facebook

   2502 views/0 ความคิดเห็น โดย nutta
14/มิ.ย./54 15:48


ระเบียบสำนักนายกฯ
2251 views/0 ความคิดเห็น 14/มิ.ย./54 15:19

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1002/ว3(เลขไทย)ลงวันที่ 19 มกราคม 2533 กำหนดเรื่องการเขียนและการพิมพ์หนังสือราชการ ดังนี้
   "1. การพิมพ์หนังสือราชการต้องใช้กระดาษครุฑ ถ้ามีข้อความมากกว่า 1 หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียนหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก
    2. การพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบหนังสือที่กำหนดไว้ในระเบียบ
    3. การพิมพ์ 1 หน้ากระดาษขนาดเอ 4 โดยปกติให้พิมพ์ 25 บรรทัด บรรทัดแรกของกระดาษควรอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 5 เซนติเมตร
    4. การกั้นหน้าระยะพิมพ์ ในบรรทัดหนึ่งให้ตั้งจังหวะเคาะของพิมพ์ดีดไว้ 70 จังหวะเคาะ กั้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือประมาณ 3 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการเก็บเข้าแฟ้ม ตัวอักษรสุดท้ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
    5. ถ้าคำสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบคำในบรรทัดเดียวกันได้ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ระหว่างพยางค์
    6. การย่อหน้าซึ่งใช้ในกรณีที่จบประเด็นแล้ว จะมีการข฿นข้อความใหม่ ให้เว้นห่างจากระยะกั้นหน้า 10 จังหวะเคาะ
    7. การเว้นบรรทัดโดยทั่วไป จะต้องเว้นบรรทัดให้ส่วนสูงสุดของตัวพิมพ์และส่วนต่ำสุดของตัวพิมพ์ไม่ทับกัน
    8. การเว้นวรรคโดยทั่วไป 2 จังหวะเคาะ เว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่อง ให้เว้น 2 จังหวะเคาะ การเว้นวรรคในเนื้อหา เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาเดียวกัน ให้เว้น 1 จังหวะเคาะ ถ้าเนื้อหาต่างกันให้เว้น 2 จังหวะเคาะ
    9. การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตังเลขหน้ากระดาษไว้ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์(-)ที่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษลงมาประมาณ 3 เซนติเมตร
  10. การพิมพ์หนังสือที่ความสำคัญ และที่มีจำนวนหลายหน้า ให้พิมพ์คำต่อเนื่องของข้อความที่ยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตามด้วย...(จุด 3 จุด) โดยปกติให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดสุดท้าย 3 ระยะบรรทัดพิมพ์ และควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย 2 บรรทัด ก่อนพิมพ์คำลงท้าย"
(อ.สุภิสสา วรรธนาคม) 25 พฤษภาคม 2554
Facebook

   2251 views/0 ความคิดเห็น โดย nutta
14/มิ.ย./54 15:19


การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์
2742 views/0 ความคิดเห็น 08/มิ.ย./54 15:49

การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์บนหัวหนังสือราชการ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 0 2123 4567 (เลขไทย)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 1123 4567 (เลขไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ภูมิภาค 0 5321 3456 (เลขไทย)
(อ.สุภิสสา วรรธนาคม)
Facebook

   2742 views/0 ความคิดเห็น โดย nutta
08/มิ.ย./54 15:49


หนังสือราชการล่าสุด
12808 views/1 ความคิดเห็น 07/มิ.ย./54 16:02

ตัวอย่างหนังสือภายใน
 
Facebook

   12808 views/1 ความคิดเห็น โดย nutta
07/มิ.ย./54 16:02


สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1981 views/0 ความคิดเห็น 07/มิ.ย./54 14:05

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน
          ก่อนอื่นสารบรรณกองต้องทำความตกลงกับฝ่ายก่อนว่าหนังสือประเภทใดให้ส่งโดยตรงถึงหัวหน้าฝ่าย และหนังสือส่งสารบรรณฝ่าย เช่นกลุ่มตรวจสอบภายในจะมีการแบ่งงานรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายชัดเจน คืองานรับผิดชอบการตรวจสอบกองและศูนย์เขต สารบรรณกองได้รับมอบหมายจาก ผอ.ให้ส่งหนังสือรายงานการเงินต่างๆ ส่งให้ฝ่ายผู้รับผิดชอบโดยตรงรวบรวมเสนอ สารบรรณกองสามารถส่งให้ หน.ฝ่ายได้เลยหรือ หน.ฝ่ายนั้นๆจะกำหนดให้ส่งสารบรรณฝ่ายก่อนก็ได้แล้วแต่ข้อตกลง
Facebook

   1981 views/0 ความคิดเห็น โดย nutta
07/มิ.ย./54 14:05


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· สารบรรณ
· แบบหนังสือภายนอก
· สารบรรณ 2
· การเขียนหนังสือราชการ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101