\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /การให้คำปรึกษา
ก่่ารให้คำปรึกษา
914 views/21 ความคิดเห็น 07/ก.ย./58 10:08

คำถาม : กรณีที่บิดาและมารดาอยู่กินกันก่อน 1 ตุลาคม 2478 จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ  กรณีนี้เจ้าของสิทธิจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการอยู่กินกันก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 โดยทำเป็นหนังสือรับรองจากบุคคลที่รับรู้การอยู่กินดังกล่าวและเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ และได้นำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นต่อนายทะเบียนต้นสังกัด หลังจากนั้นให้นายทะเบียนของหน่วยงานส่งหลักฐานนั้นให้กรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

Facebook

   914 views/21 ความคิดเห็น โดย owan
07/ก.ย./58 10:08


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,585 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101