กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯระหว่างประเทศ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯระหว่างประเทศ
วุฒิชัย ชุมพลกุล
 
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯระหว่างประเทศ
 
 

Archives
 
· สิงหาคม 2553 (8)
· กันยายน 2553 (4)
· ตุลาคม 2553 (1)
· พฤศจิกายน 2553 (1)
· ธันวาคม 2553 (1)
 

Home /รู้เฟื่องเรื่อง IT
ติดตั้งโปรแกรม ftp (Filezilla) ด้วย คำสั่ง ง่าย ๆ
2508 views/0 ความคิดเห็น 08/พ.ย./53 12:49

เมื่อติดตั้ง ubuntu เรียบร้อยแล้ว จะไม่พบว่ามีโปรแกรม ftp client
หากต้องการติดตั้งให้เริ่มจาก
  1. ไปที่ terminal  โดยคลิก เมนุหลัก --> เครื่องใช้ไม้สอย --> เทอร์มินอล ดังรูป
  2. พิมพ์ข้อความ sudo apt-get install filezilla แล้ว enter


จากนั้นให้ป้อนรหัสผ่าน เพื่ออนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม ดังรูป          3,  ระบบจะถามว่าให้ติดตั้งไหม ให้ตอบ Y ระบบจะติดตั้ง ให้รอจะกระทั้งเสร็จสิ้น ดังรูป


      4.  เริ่มใช้งาน โดยคลิก เมนูหลัก --> อินเทอร์เน็ต --> Filezilla
      5.   หน้าจอ Filzilla
Facebook

   2508 views/0 ความคิดเห็น โดย wuttichai
08/พ.ย./53 12:49


รู้จักกับ CAPTCHA กันหน่อยครับ
1318 views/0 ความคิดเห็น 16/ก.ย./53 11:16

ตอน dohkm เปิดตัวในระยะแรก พบว่ามี spam บนเว็บบอร์ดมากมาย แต่ตอนนี้ผู้ดูแลระบบได้ใส่ระบบป้องกัน spam ที่เรียกว่า CAPTCHA ก็เลยไปค้นจากเน็ทเรื่อง CAPTCHA มาแบ่งปันกันครับ


CAPTCHA (IPA: /ˈkæptʃə/) คือการทดสอบเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบชนิดหนึ่ง เพื่อทดสอบว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริงหรือไม่ (ว่าไม่ใช่บอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติ) คำว่า CAPTCHA ย่อมาจาก "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (การทดสอบของทัวริงสาธารณะแบบอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าเป็นคอมพิวเตอร์กับมนุษย์อย่างสมบูรณ์) เป็นเครื่องหมายการค้าของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดย ลูอิส วอน อาห์น (Luis von Ahn) แมนูล บลัม (Manuel Blum) นิโคลัส เจ. ฮอปเปอร์ (Nicholas J. Hopper) และ จอห์น แลงฟอร์ด (John Langford) (สามคนแรกมาจากมหาวิทยาลัย ส่วนคนสุดท้ายมาจากไอบีเอ็ม)

ระบบ CAPTCHA เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องแม่ข่าย จะถามผู้ใช้งานด้วยการทดสอบอย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นมา และผู้ใช้จำเป็นต้องตอบให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่คอมพิวเตอร์เองนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตัวมันเองสร้างขึ้นได้ สามารถตรวจได้แค่ว่าถูกหรือผิดตามที่ระบุไว้ตอนต้นเท่านั้น ระบบ CAPTCHA โดยทั่วไปจะให้ผู้ใช้ตอบคำถามด้วยการกดแป้นตัวอักษรตามที่ปรากฏในรูปภาพที่ บิดเบี้ยว บางครั้งอาจมีการเพิ่มจุด แถบสี หรือเส้นหงิกงอลงในรูปภาพนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับของโปรแกรมประเภทโอซีอาร์ ซึ่งอาจแก้ปัญหาที่ทดสอบได้โดยอัตโนมัติ

บางครั้งมีการอธิบายระบบ CAPTCHA ว่าเป็นการทดสอบของทัวริงแบบย้อนกลับ เพราะเป็นการทดสอบจากคอมพิวเตอร์ที่ส่งไปยังมนุษย์ ซึ่งในทางตรงข้าม การทดสอบของทัวริงเป็นการทดสอบจากมนุษย์ที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องจักรทัวริง

CAPTCHA อาจใช้ในการตอบกลับฟอรั่มหรือเว็บบอร์ดสาธารณะทั่วไปตามอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อป้องกันบอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติทำการส่งข้อความไม่พึงประสงค์ เช่นสแปมหรือโฆษณา


ที่มาคลิก

Facebook

   1318 views/0 ความคิดเห็น โดย wuttichai
16/ก.ย./53 11:16


เผยร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
1279 views/0 ความคิดเห็น 15/ก.ย./53 09:49

เผยร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

ไอซีที เดินหน้าโครงข่ายบรอดแบนด์ แห่งชาติ นำเสนอร่างฯต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีฯ 17 ก.ย.นี้ ก่อนเสนอครม. พิจารณา

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยในงานเวิร์กช็อปสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง "โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ ประโยชน์เพื่อใคร ทำไมต้องมี” ว่า ในวันที่ 17 กันยายนนี้ จะนำร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เสนอต่อสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (เอ็นไอทีซี) ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน หากผ่านความเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้พิจารณาเป็น นโยบายแห่งชาติต่อไป

ดร.รอม กล่าวว่า นโยบายบรอด แบนด์แห่งชาติ เป็นการให้บริการไอซีทีกับประชาชนอย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม โดยแผนบรอดแบนด์แห่งชาติที่ประเทศเยอรมนี ระบุชัดเจนว่า ปี ค.ศ. 2014 จะต้องให้บริการบรอดแบนด์ที่ความเร็ว 50 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งแผนบรอดแบนด์แห่งชาติของไทยอาจไม่ระบุชัดเจนว่าต้องให้บริการบรอดแบนด์ ความเร็วเท่าไหร่ แต่จะระบุว่า บริการที่ได้รับมีอะไรบ้าง โดยแผนแม่บทไอซีที ปี ค.ศ. 2020 กำหนดผลของการผลักดันไอซีทีให้เข้าถึงใน 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรรม

"จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2008 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมต่อประชากรของ ไทย อยู่ที่ 6.3% ของรายได้ สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมของสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ที่ 0.8% และมาเลเซียซึ่งอยู่ที่ 3.8% ดังนั้นประเทศไทยควรทำให้ค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมของไทยถูกเหมือนกับค่า บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และน้ำประปา” ดร.รอม กล่าว

นายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ขณะนี้โครงข่ายบรอด แบนด์ไม่ได้สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจใหม่ เพราะให้ดำเนินการได้ แต่ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่การสื่อสาร จึงต้องให้บริษัทลูกใช้แทน หากต้องการความสำเร็จ ต้องอาศัยแรงผลักดันและสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่ประชาชน ในต่างประเทศผู้ใช้จะตื่นเต้นมากกับบริการใหม่ ๆ และความต้องการของภาคเอกชนที่ต้องการจากนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ คือการใช้โครงข่ายร่วมกันเพื่อลดต้นทุน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการใช้งานโครงข่ายร่วมกัน เนื่องจากการเช่าใช้มีราคาสูงกว่าลงทุนเอง.

ที่มาคลิก
Facebook

   1279 views/0 ความคิดเห็น โดย wuttichai
15/ก.ย./53 09:49


(ความรู้ทั่วไป) 3.9G คืออะไร
2335 views/0 ความคิดเห็น 14/ก.ย./53 00:25

(ความรู้ทั่วไป) 3.9G คืออะไร
 

3.9G คืออะไร 3.9G นั้นเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เหมือนอย่างที่เราเรียก GPRS ว่า 2.5G และ HSDPA ว่า 3.5G ตัวเลขเหล่านี้ถือเป็น 'ชื่อเล่น' ทาง ITU ผู้กำหนดมาตรฐานทางโทรคมนาคม ได้กำหนดเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 1G, 2G, 3G เท่านั้นที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ ส่วน 4G กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อรับรองเทคโนโลยี การแบ่งเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกเป็นยุคๆ มีรายละเอียดดังนี้ ความหมายของโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (และมีการเรียก วิทยุโทรศัพท์) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่าน โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่น โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อสมาร์ตโฟน โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนอกจากจากความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นมา เช่น การส่งข้อความสั้นเอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย เกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องแรกถูกผลิตและออกแสดงในปี พ.ศ. 2516 โดย มาร์ติน คูเปอร์ (Martin Cooper) นักประดิษฐ์จากบริษัทโมโตโรลา เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรโลก เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 ที่มีจำนวน 12.4 ล้านคน มาเป็น 4,600 ล้านคน วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ 1G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบระบบอนาล็อก analog ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้เช่น NMT, AMPS, DataTac เริ่มแพร่หลายราวปี 1980s ที่รู้จักกันดีคือเทคโนโลยี NMT จากฝั่งยุโรปและ AMPS จากฝั่งอเมริกา 2G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบระบบดิจิตอล digital ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้เช่น GSM, cdmaOne, PDC เริ่มเข้ามาในปี 1990s มีเทคโนโลยีที่เรารู้จักกันดีคือ GSM (ปัจจุบันให้บริการโดย AIS, DTAC, และ True Move) และ CDMA (ให้บริการโดย Hutch และ CAT) ในค่ายของ GSM 2.5G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบ digital ที่เริ่มนำระบบ packet switching มาใช้ ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้เช่น GPRS 2.75G ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้เช่น CDMA2000 1xRTT, EDGE 3G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบ digital ที่มีความสามารถครบทั้งการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลรวมถึงวีดิโอ ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้เช่น W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 1x-EVDO ปี 1999 IMT-2000 ได้รับรองเทคโนโลยี 5 ชนิดว่าเป็นเทคโนโลยี 3G คือ IMT-DS (WCDMA), IMT-MC (CDMA2000), IMT-TC (TD-SCDMA และ UTRA-TDD), IMT-SC (Evolved EDGE), และ IMT-FT (DECT โทรศัพท์บ้านแบบไร้สาย) ต่อมาในปี 2007 ก็ได้รวมมาตรฐาน IP-OFDMA (IEEE 802.16 หรือ WiMAX) เข้าไปใน IMT-2000 ด้วย ทำให้ WiMAX เป็นเทคโนโลยี 3G ด้วยเช่นกัน 3.5G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบ digital ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้นกว่า 3G เช่น HSDPA ใน W-CDMA 4G ระบบโทรศัพท์มือถือที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ เชื่อกันว่าโทรศัพท์มือถือในยุคนี้จะสามารถสนับสนุน แอปพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิธสูงเช่น ความจริงเสมือน 3 มิติ (3D virtual reality) หรือ ระบบวิดีโอที่โต้ตอบได้ (interactive video) เป็นต้น ในค่ายของ GSM นั้นการที่จะพัฒนาไป 3G หนีไม่พ้นเทคโนโลยี UMTS ซึ่งใช้ air interface เป็น WCDMA (UMTS เป็นชื่อของระบบใหญ่ โดยมีเทคโนโลยีที่ใช้รับ-ส่งสัญญาณผ่านอากาศเรียกว่า WCDMA) เรามักเรียก WCDMA ว่าเป็น 3G และมีเทคโนโลยีต่อยอดเช่น HSDPA (3.5G) และ HSUPA (3.75G) หรือเรียกรวมว่า HSPA เมื่อจะพัฒนาต่อไปให้ได้ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงขึ้น มีการเสนอให้เปลี่ยนจากเทคโนโลยีพื้นฐานจาก CDMA มาเป็น OFDMA ซึ่งก็ได้ออกมาเป็นเทคโนโลยี LTE (3.9G) โดยในระยะหลังมักมีคนเอา LTE มาโฆษณาว่าเป็นเทคโนโลยี 4G ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ถูกต้อง ในระหว่างที่ LTE ออกมานั้น HSPA ก็ยังคงพัฒนาต่อไปเรียกว่า HSPA+ มีข้อดีคือสามารถอัพเกรดมาเป็น HSPA+ ง่ายกว่าและถูกกว่า LTE แต่ประสิทธิภาพไม่ได้เหนือไปกว่า LTE บางที HSPA+ ก็ถูกเรียกว่า 3.8G หรือไม่ก็ 3.85G (เนื่องจากมีหลายเวอร์ชั่นและเพื่อไม่ให้ตัวเลขสูงกว่า 3.9G ของ LTE) โดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยมีคนเรียก 3.8G/3.85G แต่จะเรียก HSPA+ ตรงๆ ไปเลย ปี 2008 ITU ประกาศรายละเอียดมาตรฐาน 4G ในชื่อของ IMT-Advanced โดยคร่าวๆ สามารถรองรับความเร็วการดาวน์โหลดที่ 1 Gbps เมื่ออยู่กับที่ และ 100 Mbps เมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จะเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวหินจริงๆ และแน่นอนว่ายังไม่มีเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถรองรับได้ เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปสู่ 4G มีอยู่ 2 ค่ายคือ LTE-Advanced และ WiMAX IEEE 802.16m ถ้าสรุปง่าย ๆ คือ
เราสามารถเรียกว่า 3.9 generation - Long-Term Evolution ก็ได้ โดยเป็นเทคโนโลยี ยุคที่ 3.9 ของโทรศัพท์ มันจะรวมเอา 3 จี เข้ากับ จีพีอาร์เอส ทำให้มีความเร็วมากขึ้นและรองรับการใช้งานทีมากกว่าเดิม มีแบนวิดกว้างขึ้น ส่งข้อมูล ได้ทีละมากขึ้น ใกล้เคียงกัน 4 จีมากเลย โดยได้นำเอาระบบ เกี่ยวกับ G ทั้งหลายมาให้ดูกัน
 
2G = GSM
2.5G = GPRS
2.75G = EDGE
Then moving onto 3G systems:
3G = WCDMA, R99
3.5G = HSDPA
3.75G = HSUPA
3.8G = HSPA+ (HSPA Enhancements)
3.85G = 'HSPA+' + MIMO
3.9G = LTE
4G = NOT WiMAX
 
ถ้าดูจริง ๆ 3.9 จี ก็ไวกว่า 3 จี อย่างน้อยประมาณ 20 เท่า ซึ่งสาเหตุที่ไม่กระโดดไป 4G นั้นเป็นเพราะ 3.9G นั้นอัพเกรดได้ง่ายกว่าและมีความพร้อมในเชิงพาณิชย์มากกว่า
 
Facebook

   2335 views/0 ความคิดเห็น โดย wuttichai
14/ก.ย./53 00:25


รู้จัก dushare สำหรับการรับส่งไฟล์ผ่าน p2p
1966 views/1 ความคิดเห็น 30/ส.ค./53 10:59

หากท่านต้องมีไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และต้องการส่งไฟล์นั้น ๆ ให้กับเพื่อนของท่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบไม่ต้องยุ่งดยาก บัดนี้มีเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการการรับส่งไฟล์ดังกล่าวแล้ว โดยที่ไม่ต้องมีการ upload ไฟล์ของท่านไปเก็บไว็ที่ server แต่อย่างใด
ลำดับแรกท่านต้องเข้าไปที่เว็บไซต์
 
นี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ หากท่านมีไฟล์ที่จะส่งอยุ่แล้วให้คลิกที่ปุ่ม send a file
ซึ่งท่านต้อง browse หาไฟล์ที่ต้องการจะส่งในเครื่อง ดังรูปตัวอย่าง
 
 
เมื่อเลือกได้แล้วคลิก Open
dushare จะจัดเตรียมไฟล์ที่เลือกไว้ และแสดง link ของไฟล์ที่เราต้องการส่ง
ดังรูป
 
ท่านก็แจ้ง link นี้ให้กับเพื่อนของท่าน
และเมื่อเพื่อนของท่านเปิด link นี้ใน browser
dushare จะทำการ download ไฟล์มาที่เครื่องของเพื่อน ซึ่งสามารถ save ไฟล์นี้ได้
ดังรูป
 
 
 
 
ท่านก็ได้รับไฟล์จากเพื่อนที่ส่งให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
อนึ่งในระหว่างการรับส่งไฟล์ท่านสามารถโต้ตอบกับเพื่อนของท่านด้วย Chat ของ dushare ได้โดยตรง
 
หากท่านเน้นในเรื่องความปลอดภัย สามารถกำหนดระหัสผ่านได้โดยเช็คบ็อก Password Protected ซึ่งจะมีให้ท่านป้อนรหัสผ่านที่ต้องใช้ในการรับส่งไฟล์
 
ดังรูป
 
 
ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ท่่านใช้แล้วได้ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ทราบด้วครับ
 
 
 
Facebook

   1966 views/1 ความคิดเห็น โดย wuttichai
30/ส.ค./53 10:59


QR Code ทำเองก็ได้ ง่าย ๆ ครับ
1884 views/2 ความคิดเห็น 06/ส.ค./53 14:14

หลาย ๆ ท่านอาจเคยเห็น QR Code ซึ่งเป็นรหัสใช้กับผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น
ของกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข คือ
 
ทีนี้หากท่านต้องการให้เว็บไซต์ของท่านมี QR Code ก็ทำได้ไม่ยากครับ ลำดับแรกไปเว็บไซต์ที่สามารถ สร้าง QR Cช่ode เช่น http://qrcode.kaywa.com/ ดังรูป
จากรูปจะเห็นว่าสามารถทำ QR Code ได้ทั้ง url text Phone Number และ SMS
 
ในกรณีที่เป็น URL สมมุติว่าชื่อเว็บไซต์คือ www.wuttichai.net ก็ป้อน ตรงช่อง URL แล้วเลือกขนาดของโค็ด ซึ่งสามารถเลือกได้ คือ S, M, L และ XL
แล้วก็คลิกปุ่ม Generate ได้เลยครับ
ระบบจะ สร้างรหัสให้ดังรูป
 
ใต้รหัสที่สร้าง จะมี permalink ที่ท่านสามารถอาไปใช้เผยแพร่ในเว็ยไซต์ต่อไปได้
 
 
นี่คือ QR Code ของเว็บ www.wuttichai.net ครับ
ท่านที่มี Smartphone ที่สามารถอ่าน QR code ลอง scan ดูก็ได้นะครับ
 
 
Facebook

   1884 views/2 ความคิดเห็น โดย wuttichai
06/ส.ค./53 14:14


เพิ่มความเร็วการใช้งานเว็บเพจ ด้วย sq_webtweak
1835 views/0 ความคิดเห็น 06/ส.ค./53 10:52

เพื่อให้เราใช้งานเว็บเพจได้รวดเร็วขึ้น วันนี้ผมจึงได้แนะนำการใช้โปรแกรมเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้เรา็ใช้งานเว็บเพจได้เร็วขึ้น
ลำดับแรกต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://www.speedguide.net/files/sg_webtweak_2k.zip จากนั้นก็บันทึกลงเครื่องของเราก่อน
ดังรูป
จากนั้นก็เปิดด้วย winrar หรือ winzip
แยกออกไปไว้ ใน harddisk ก่อน
จากนั้นก็เปิดด้วย winrar หรือ winzip
แยกออกไปไว้ ใน harddisk ก่อน

แยกแล้ว ให้คลิกเมาส์ขวา ไฟล์ sguide_webtweak_2k.reg
 
windows จะแจ้งเตือน ให้คลิก ใช้ไปเลยครับ
 
 
 
เสร็จสิ้นการทำ เว็บ patch แล้วครับ
ได้ผลประการใดแจ้งให้ผมทราบด้วยครับ
 
Facebook

   1835 views/0 ความคิดเห็น โดย wuttichai
06/ส.ค./53 10:52


เพิมความเร็วการใช้งานเครือข่ายที่ใช้ protocol TCP/IP ด้วย TCPOptimizer
1970 views/0 ความคิดเห็น 06/ส.ค./53 10:29

บางครั้งเวลาใช้งานไฟล์ในเครื่องต่าง ๆ ในวง LAN อาจจะเข้าถึงได้ช้า อาจมีสาเหตุจาก TCP/IP ที่ใช้อยู่
เราสามารถทำให้การเข้าถึงไฟล์หรือเครื่องต่างๆ ได้ เร็วขึ้น ด้วยโปรแกรม TCP optimizer โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe เมื่อทำการติดตั้ง แล้ว เลือก Network card ที่ต้องการทำการ optimize และเลือก optimal settings
จากนั้นคลิก appy changes --> Ok และ reboot ระบบ
ลองทำดูนะครับ


Facebook

   1970 views/0 ความคิดเห็น โดย wuttichai
06/ส.ค./53 10:29


การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
1599 views/0 ความคิดเห็น 06/ส.ค./53 10:00


การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล (Information Security)
Information : สารสนเทศ คือ ข้อมูลในรูปแบบของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ที่ได้นำมารวบรวม จัดเป็นระบบ และนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด ไม่ว่าจะเป็นรายงาน ตาราง หรือแผนภูมิต่างๆ
Security : ความปลอดภัย คือ สภาพที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและดำรงไว้ซึ่งมาตราการการป้องกันที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ที่ไม่หวังดีจะบุกรุกเข้ามาได้
Information Security คือ การศึกษาถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การวางแผนและการจัดระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ การรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นในแง่กฎหมาย จรรยาบรรณในเรื่อง "ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์"
 
ที่มา:  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
Facebook

   1599 views/0 ความคิดเห็น โดย wuttichai
06/ส.ค./53 10:00


หน้า 1 2
กลุ่มบล็อก
 
· แผนที่ฟลูออไรด์
· รู้เฟื่องเรื่อง IT
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· อ.ฮกหลง
· รัตนพิบูลย์ numpueng
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 4,725 คน
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-801160-61 FAX. 053-140143