สำนักทันตสาธารณสุข เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  

Top 10 เจ้าของ Blog
 
อันดับ 1 - จำนวน 9 Blogs
สาระสุข
สำนักทันตสาธารณสุข

อันดับ 2 - จำนวน 4 Blogs
วรวิทย์
สำนักทันตสาธารณสุข

อันดับ 3 - จำนวน 2 Blogs
Fun Fun Fun
สำนักทันตสาธารณสุข

 
ค้นหา
ประเภทข้อมูลที่ค้นหา : ชื่อและเนื้อหา ชื่อหมวด ชื่อกลุ่ม ชื่อเจ้าของblog หน่วยงานเจ้าของblog
รวม Blog ล่าสุด
 
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๘๐ ปี ปี ๒๕๕๔ [ ทันตสาธารณสุข/ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ] โดย สาระสุข
16/ม.ค./55 11:30 (1727 views / 0 ความคิดเห็น)
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี ปี ๒๕๕๔ [ ทันตสาธารณสุข/ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ] โดย สาระสุข
16/ม.ค./55 11:15 (2095 views / 0 ความคิดเห็น)
ดูงาน ผู้สูงอายุ ที่แคนาดา ... Brock Fahrni Pavillion [ ทันตสาธารณสุข/ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ] โดย สาระสุข
13/ก.ค./54 10:22 (2277 views / 0 ความคิดเห็น)
แนะนำ webblog สำนักทันตสาธารณสุข [ การจัดการความรู้/การจัดการความรู้] โดย วรวิทย์
01/ก.พ./54 12:06 (2581 views / 0 ความคิดเห็น)
บทเรียนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ [ ทันตสาธารณสุข/ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ] โดย สาระสุข
18/ส.ค./53 16:09 (3316 views / 0 ความคิดเห็น)
ศึกษาดูงาน บริษัท NOKPCT [ ทันตสาธารณสุข/การจัดการความรู้] โดย สาระสุข
08/ส.ค./53 23:20 (6067 views / 0 ความคิดเห็น)
อบรม OpenOffice ด้วย Impress วันที่ 4 [ ทันตสาธารณสุข/ICT ทันตฯ] โดย สาระสุข
06/ส.ค./53 10:00 (4735 views / 0 ความคิดเห็น)
อบรม OpenOffice ด้วย Calc วันที่ 3 [ ทันตสาธารณสุข/ICT ทันตฯ] โดย สาระสุข
05/ส.ค./53 09:27 (4972 views / 2 ความคิดเห็น)
อบรม OpenOffice ด้วย Writer วันที่ 2 [ ทันตสาธารณสุข/ICT ทันตฯ] โดย สาระสุข
04/ส.ค./53 09:45 (3915 views / 0 ความคิดเห็น)
D-Day อบรม OpenOffice ด้วย Writer [ ทันตสาธารณสุข/ICT ทันตฯ] โดย สาระสุข
03/ส.ค./53 14:10 (4683 views / 2 ความคิดเห็น)
ผู้ให้ มีความสุข ผู้รับได้เรียนรู้ [ เรื่องอื่น ๆ/KM] โดย วรวิทย์
03/ส.ค./53 08:02 (1632 views / 0 ความคิดเห็น)
ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง KM [ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/windows 7] โดย วรวิทย์
21/ก.ค./53 10:45 (2274 views / 0 ความคิดเห็น)
ใช้งาน windows 7 [ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/windows 7] โดย วรวิทย์
28/ม.ค./53 14:11 (2265 views / 3 ความคิดเห็น)
 
ทั้งหมด 13 บล็อก แบ่งเป็น 1 หน้า : 1 
Top 5 View
 
อันดับ 1 - 6,067 View
ศึกษาดูงาน บริษัท NOKPCT
[การจัดการความรู้]
สาระสุข
13/ก.ค./54

อันดับ 2 - 4,972 View
อบรม OpenOffice ด้วย Calc วันที่ 3
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
05/ส.ค./53

อันดับ 3 - 4,735 View
อบรม OpenOffice ด้วย Impress วันที่ 4
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
06/ส.ค./53

อันดับ 4 - 4,683 View
D-Day อบรม OpenOffice ด้วย Writer
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
04/ส.ค./53

อันดับ 5 - 3,915 View
อบรม OpenOffice ด้วย Writer วันที่ 2
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
04/ส.ค./53

 


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,664 คน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร 025904216