\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  

Top 10 เจ้าของ Blog
 
อันดับ 1 - จำนวน 202 Blogs
ศรีจันทร์ pimwadee
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 2 - จำนวน 147 Blogs
งามชม dunyarat
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 3 - จำนวน 144 Blogs
yuwaree_rung
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 4 - จำนวน 135 Blogs
arunee
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 5 - จำนวน 110 Blogs
ชาญยุทธ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 6 - จำนวน 96 Blogs
สันถวชาคร suhatcha
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 7 - จำนวน 64 Blogs
beam
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 8 - จำนวน 38 Blogs
อินทนู areeya
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 9 - จำนวน 23 Blogs
owan
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 10 - จำนวน 21 Blogs
อ่างแก้ว satawan2
กลุ่มตรวจสอบภายใน

 
ค้นหา
ประเภทข้อมูลที่ค้นหา : ชื่อและเนื้อหา ชื่อหมวด ชื่อกลุ่ม ชื่อเจ้าของblog หน่วยงานเจ้าของblog
รวม Blog ล่าสุด
 
ถาม-ตอบ รอบ 2 [ การตรวจสอบภายใน/สาระความรู้] โดย บัวทอง benya
08/ก.ย./58 16:58 (933 views / 0 ความคิดเห็น)
ก่่ารให้คำปรึกษา [ การตรวจสอบภายใน/การให้คำปรึกษา] โดย owan
07/ก.ย./58 10:08 (943 views / 21 ความคิดเห็น)
ถาม/ตอบ(ปี58_รอบ2) [ การตรวจสอบภายใน/ถาม/ตอบ(ปี58_รอบ2)] โดย อินทนู areeya
04/ก.ย./58 13:15 (1016 views / 0 ความคิดเห็น)
ตรวจสอบภายใน และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ [ การตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบภายใน และตลาดอิเล็กทรอนิกส์] โดย ธนมิตรานนท์ thitaree
03/ก.ย./58 10:21 (583 views / 0 ความคิดเห็น)
งานตรวจสอบ [ การตรวจสอบภายใน/งานตรวจสอบ] โดย arunee
02/ก.ย./58 16:13 (839 views / 20 ความคิดเห็น)
ถามตอบ-ทั่วไป [ การตรวจสอบภายใน/ถาม-ตอบ ตรวจสอบ ] โดย beam
01/ก.ย./58 15:25 (712 views / 0 ความคิดเห็น)
การให้คำปรึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ การตรวจสอบภายใน/กลุ่มตรวจสอบภายใน] โดย yuwaree_rung
31/ส.ค./58 18:42 (797 views / 19 ความคิดเห็น)
เกร็ดความรู้ [ การตรวจสอบภายใน/ถาม - ตอบ] โดย งามชม dunyarat
31/ส.ค./58 14:07 (944 views / 0 ความคิดเห็น)
เกร็ดความรู้ งานพัสดุและยานพาหนะ [ การตรวจสอบภายใน/ถาม-ตอบ 58/2] โดย แก้วแจ่ม supatcha
28/ส.ค./58 14:59 (660 views / 0 ความคิดเห็น)
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ การตรวจสอบภายใน/รวมข้อหารือด้านการพัสดุ] โดย สะเริญรัมย์ saroenram
31/มี.ค./58 23:17 (1071 views / 22 ความคิดเห็น)
การบริหารสัญญา [ การตรวจสอบภายใน/รวมข้อหารือด้านการพัสดุ] โดย สะเริญรัมย์ saroenram
31/มี.ค./58 22:34 (2210 views / 2 ความคิดเห็น)
ถาม-ตอบ ปี 58 [ การตรวจสอบภายใน/งานตรวจสอบ] โดย arunee
31/มี.ค./58 11:36 (629 views / 20 ความคิดเห็น)
ถาม-ตอบ ปี58 Benyapha [ การตรวจสอบภายใน/ถาม-ตอบ ปี58 Benyapha] โดย บัวทอง benya
31/มี.ค./58 08:24 (738 views / 2 ความคิดเห็น)
สรุปการจัดการความรู้และการให้คำปรึกษา(ต.ค 57-มี.ค 58) [ การตรวจสอบภายใน/KM การตรวจสอบภายใน58-Owan] โดย owan
31/มี.ค./58 07:53 (1143 views / 20 ความคิดเห็น)
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และคอมพิวเตอร์ [ การตรวจสอบภายใน/คอมพิวเตอร์] โดย อ่างแก้ว satawan2
30/มี.ค./58 22:28 (649 views / 0 ความคิดเห็น)
ถาม-ตอบ ปี 58 (supatcha) [ การตรวจสอบภายใน/supatcha 58] โดย แก้วแจ่ม supatcha
30/มี.ค./58 17:11 (932 views / 0 ความคิดเห็น)
ด้านพัสดุ [ การตรวจสอบภายใน/ถาม-ตอบ_ปี58(รอบ1)_ann] โดย อินทนู areeya
30/มี.ค./58 17:02 (683 views / 0 ความคิดเห็น)
ประเด็นคำปรึกษา [ การตรวจสอบภายใน/beam] โดย beam
30/มี.ค./58 16:57 (865 views / 0 ความคิดเห็น)
เบิกซ้ำ [ การตรวจสอบภายใน/การให้คำปรึกษา] โดย สันถวชาคร suhatcha
30/มี.ค./58 16:33 (614 views / 20 ความคิดเห็น)
คนที่อายุต่ำกว่า 35 ปี เบิกค่าตรวจสุขภาพได้เท่าไร [ การตรวจสอบภายใน/การให้คำปรึกษา] โดย สันถวชาคร suhatcha
30/มี.ค./58 16:30 (538 views / 0 ความคิดเห็น)
 
ทั้งหมด 1012 บล็อก แบ่งเป็น 51 หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
Top 5 View
 
อันดับ 1 - 25,175 View
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานเกี่ยวกับไม้แบบ
[งานก่อสร้าง]
ชาญยุทธ
16/มิ.ย./54

อันดับ 2 - 18,362 View
คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
[คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน]
ชาญยุทธ
22/มี.ค./57

อันดับ 3 - 15,507 View
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
[ระเบียบพัสดุ]
สะเริญรัมย์ saroenram
24/มี.ค./57

อันดับ 4 - 12,816 View
หนังสือราชการล่าสุด
[สารบรรณ]
nutta
07/มิ.ย./54

อันดับ 5 - 11,652 View
ขั้นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ
[การเงินและบัญชี]
อินทนู areeya
28/เม.ย./56

 


จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,721 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101