ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleไซยาไนด์ (Cyanide)
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวนพเก้า พรหมมี
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์ห้องปฏิบ้ติการกรมอนามัย
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractความรู้เกี่ยวกับไซยาไนด์, สารกลุ่ม “ ไซยาไนด์ “ ที่ควรรู้จัก, ไซยาไนด์สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากหลายเส้นทาง, พิษของไซยาไนด์ ( Cyanide poisoning ), การวินิจฉัยภาวะเป็นพิษจาก cyanide ,Supportive treatment , Specific treatment, หลักการทำลายพิษของ Cyanide
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URLhttp://rldc.anamai.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=156
 
เนื้อเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับไซยาไนด์ "ไซยาไนด์ "ชื่อนี้คงจะคุ้นหูว่าเป็น " ยาพิษ " ที่มักใช้กินเพื่อฆ่าตัวตาย ขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของไซยาไนด์เสียด้วยซ้ำไป จากข่าวที่มีนักโทษพยายามจะระเบิดเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกลืนยาพิษ ซึ่งตอนแรกคาดกันว่าเป็นไซยาไนด์ที่มีการซุกซ่อนไว้ หลังจากที่แพทย์ช่วยชีวิตได้ทัน จึงมีการพิสูจน์ปรากฎว่าเป็นเพียงว่านชนิดหนึ่งเท่านั้น เพราะถ้าเป็นไซยาไนด์จริงแม้เพียงเล็กน้อยก็ถึงแก่ชีวิตได้
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherชาลี วุฒิสรรค์
ที่อยู่/Addressศูนย์ห้องปฏิบ้ติการกรมอนามัย
E-Mailchalee.w@anamai.moph.go.th
 
ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://rldc.anamai.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=156

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง