บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ชื่อ Alternativeเซลล์กระจกเงา
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorวิมล โรมา
หน่วยงาน/Org Nameสำนักงานสนับสนุนความรู้ กรมอนามัย
E-Mailromawimon@gmail.com
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractการเรียนรู้คือตัวการที่จะทำให้มนุษย์ สามารถเดินเข้าไปสู่ความเป็นตัวตน เราอยากให้เด็กเป็นแบบไหน สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น สรุปได้ว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ 1 เป็น construct ขึ้นมาเองได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างสิ่งแวดล้อม construct ความรู้กับเด็กได้อย่างไร 2 imitate นำมาสู่เรื่องของการ empathy แล้วนำไปสู่การฟอร์มบุคลิกภาพ แล้วนำไปสู่ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherวิมล โรมา
ที่อยู่/Addressสำนักสนับสนุนการจัดการความรู้ กรมอนามัย
E-Mail
 
ประเภท/Type บทความวิชาการ
แหล่งที่มา/Source
Call Number
Sourceจากการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการประสานนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ทฤษฎีเซลล์กระจกเงากับการพัฒนามนุษย์_จากการประชุม(ร่าง).doc - Word Peocessor (0.10 Mb.) [ HTML Version ]

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 1,647 ครั้ง