งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleโครงงานกำจัดเหาและไข่เหาด้วยเมล็ดสะเดาแห้ง ใบยาสูบและเหล้าขาว
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorจ่าสิบเอกหญิง วันทนา บัลลังก์
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวกุลธิดา ลีนวรรธนะกุล
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวมานี แซ่ย่าง
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
1.2 โครงการกำจัดเหานักเรียน.pdf - Acrobat (0.07 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4,158 ครั้ง