งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการสนับสนุนให้หญิงรอคลอดระยะ active ทำความสะอาดร่างกายเพื่อลดระยะเวลาปากมดลูกเปิดขยาย
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorศรัญญา กันทอง
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสุนารี เลิศทำนองธรรม
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนงค์เยาว์ แสงคำ
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorชยันตร์ธร ปทุมานนท์
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorชไมพร ทวิชศรี
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
1.1.3 การสนับสนุนให้หญิงรอคลอด.pdf - Acrobat (0.06 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 513 ครั้ง