งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการใช้แผ่นตรวจปัสสาวะแบบหลายแถบเปรียบเทียบกับการตรวจปัสสาวะแบบมาตรฐาน ในการวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorทองทวี ศุภาคม
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorอัจฉรา วโรภาษ
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสายพิณ ทิตย์สีแสง
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
1.1.3 การใช้แผ่นตรวจปัสสะวะในหญิงตั้งครรภ์.pdf - Acrobat (0.06 Mb.)

 
คะแนน: 2  จำนวนดาวโหลด 544 ครั้ง