งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการพัฒนาฐานข้อมูลฟลูออไรด์ปี 52
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorวุฒิชัย ชุมพลกุล
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailwuttichai.c@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://icoh.anamai.moph.go.th/thai/images/stories/newdata/res52/aรายงานวิจัย_เรื่อง_การพัฒนาฐานข้อมูลฟลูออไรด์ปี_52.pdf

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง