บรรยาย/นำเสนอวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบรรยาย/นำเสนอวิชาการ
ชื่อ/TitleAssessment of Fluoride Intake, Excretion, and Health Effects in Chiang Mai Basin, Thailand
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorวุฒิชัย ชุมพลกุล
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailwuttichai.c@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type บรรยาย/นำเสนอวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://icoh.anamai.moph.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=122:assessment-of-fluoride-intake-excretion-and-health-effects-in-chiang-mai-basin-thailand&catid=64&Itemid=127

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง