คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleวิดิทัศน์ ฟลูออไรด์ในประเทศไทย
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorวุฒิชัย ชุมพลกุล
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailwuttichai.c@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://icoh.anamai.moph.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=235:-m-m-s&catid=28&Itemid=93

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง