ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleแผนที่ฟลูออไรด์
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorทพ.ญ. ศันสณี รัชชกูล
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailsunsanee.r@anamai.mail.go.th

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorทพ. วุฒิชัย ชุมพลกุล
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailwuttichai.c@anamai.mail.go.th

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนาย สุพจน์ ชำนาญไพร
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailsupoj.c@anamai.mail.go.th
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractแผนที่ฟลูออไรด์ บทนำ ธรรมชาติของฟลูออไรด์ ฟลูออรีนเป็นธาตุที่มีความเป็นประจุลบมากที่สุด ดังนั้นมันจึงไม่สามารถอยู่ในธรรมชาติใน รูปของธาตุเดี่ยว แต่อาจรวมกันอยู่ในรูปของสารประกอบฟลูออไรด์ ฟลูออรีนเป็นธาตุที่มีมากเป็น อันดับที่ 17 ของโลก โดยอยู่ในส่วนของเปลือกโลกประมาณ 0.06 - 0.09% ฟลูออไรด์ในหิน และดินจะอยู่ในรูปของฟลูโอสปาร์ คริโอไลท์ อปาไทท์ ไมก้า ฮอร์นเบ มีอยู่มากในหินภูเขาไฟ และ หินที่สีออกเหลือง รวมทั้งเกลือทะเลซึ่งมีฟลูออไรด์ได้สูงถึง 2,500 มก./กก. นอกจากนี้แร่ ธาตุที่ใช้ใน การผลิต อลูมิเนียม และหินฟอสเฟตที่ใช้ผลิตปุ๋ย อาจมีฟลูออไรด์สูงถึง 4.2 % (4,200 มก./กก)
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ที่อยู่/Address548 ถนนเชียงใหม่ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่
E-Mail
 
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://icoh.anamai.moph.go.th/thai/images/stories/newdata/res52/fluoirde_mapping52.pdf
ไฟล์เอกสาร
fluoirde_mapping52.pdf - Acrobat (0.44 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 755 ครั้ง