กิจกรรมวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อกิจกรรมวิชาการ
ชื่อ/Titleเยี่ยมชมดูงาน บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/CreatorAdmin
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อเรื่อง
 
 
                  เนื่องด้วยทาง สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ (KM) 
จัดการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 จึงอยากขอเชิญชวนหน่วยงานกรมอนามัย วิเคราะห์จุดอ่อน/แข็ง
การดำเนินงาน KM ในหน่วยงานของท่าน พร้อมทั้งกำหนดประเด็นคำถาม เพื่อสกัดความรู้
จากบริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
                 ท่านใดเขียนได้โดนใจ เตรียมรับรางวัลจากทาง KM ได้เลยค่ะ  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ประเภท/Type กิจกรรมวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ชื่อปริญญา
ระดับปริญญา
ภาควิชา
สถาบัน
 
ภาษา/Language tha (Thai)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง