บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อเรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน " ก๋วยเตี๋ยว ” ถือว่าเป็นอาหารจานด่วนที่มีคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการของคนไทยไม่แพ้ "ข้าว” ที่มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยมาตลอด จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ทุกซอกซอย แต่ตอนนี้ผู้ที่ชอบก๋วยเตี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง ในการรับประทานให้มากขึ้น เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ได้มีมติให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่างประกาศคำสั่งห้ามใช้หม้อก๋วยเตี๋ยว หม้อต้มแกแฟโบราณ ที่ใช้สารตะกั่วบัดกรีชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันหม้อก๋วยเตี๋ยวนิยมผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนิติก 304 หรือ 304L โดยนำมาม้วนขึ้นรูป พับตะเข็บรอยต่อ และประสานตะเข็บรอยต่อ ป้องกันการรั่วซึมด้วยกระบวนการบัดกรีอ่อนกับวัสดุบัดกรี ซึ่งมีส่วนผสมของตะกั่วและดีบุกในอัตราส่วนประมาณ 40 ต่อ 60 (อุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ 190 องศาเซลเซียส) ซึ่งตะกั่วของวัสดุบัดกรี ดังกล่าวสามารถละลายปนเปื้อนกับน้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว และน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวได้ ทำให้เกิดพิษต่อผู้บริโภคได้ ในธรรมชาติสารตะกั่วจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการอาหารยา ได้กำหนดมาตรฐานที่ยินยอมให้ปนเปื้อนในอาหารได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ในน้ำดื่มไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งการบริโภค การหายใจ และสัมผัสเข้าทางผิวหนัง หากได้รับพิษตะกั่วอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันคือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เมื่อพิษสะสมจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาตที่นิ้วเท้าและมือ ทำลายเซลล์ สมอง อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย กรมอนามัยจึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนดังนี้ ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริโภค 1.หลีกเลี่ยงการรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากหม้อต้มที่มีสภาพชำรุดและบัดกรีด้วยสารตะกั่ว 2.ถ้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอาการเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ให้รีบพบแพทย์ 3.รณรงค์ให้ประชาชนตะหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง และนำเรื่อง "หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย” มาใช้รณรงค์ในภาคประชาชน 2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ 1.ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารตะกั่วที่ใช้ในการบัดกรีหม้อก๋วยเตี๋ยว 2.ตรวจสอบหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ใช้อยู่ว่ามีสารตะกั่วบัดกรีหรือไม่ หากพบสภาพชำรุด ให้งดใช้ทันที่ 3. สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของ ตนเองและผู้บริโภค 4.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ "หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย” โดยนำวิธีการผลิตโดยใช้ ก๊าซเฉื่อยเข้ามาเชื่อมโลหะ หรือเรียกว่าการเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas Welding ) หรือชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การเชื่อมอาร์กอน เพื่อพัฒนาหม้อก๋วยเตี๋ยวให้ไร้ตะกั่วปนเปื้อน มีความทนทาน ซึ่งราคาหม้อก๋วยเตี๋ยวจะมีราคาสูงกว่าหม้อทั่วไปประมาณ 3 เท่า แต่อายุการใช้งานนานขึ้น ไม่จำเป็นต้องซ่อมบ่อย ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ***************************** ส่วนพัฒนารุบบสุขาภิบาลอาหาร/12/11/50
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง