งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการศึกษาคุณภาพน้้าบริโภค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
ชื่อ AlternativeStudy on quality of drinking water for development of surveillance system in Chiang Mai
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorวิภู กฤษณุรักษ์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
E-Mailwipoo.k@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การศึกษาคุณภาพน้้าบริโภค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่.pdf - Acrobat (0.00 Mb.)

 
คะแนน: 4  จำนวนดาวโหลด 94 ครั้ง